هوش مصنوعی و دیجیتال مارکتینگ در سال ۲۰۱۸هوش مصنوعی AI یا همان Artificial Intelligence از جمله موارد نوظهوری است که در حوزه بازاریابی مورد استفاده قرار گرفته برندینگ مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ و بازخورد بسیار خوبی دارد. هوش مصنوعی (AI) در سال ۲۰۱۸، رشته بازاریابی دیجیتال خواهد بود که پیش از این بصورت کاملا پویا در مرحله تکامل و رشد کسب و …