محمد فواد مثبت



نام و نام خانوادگی. محمد فواد مثبت. شماره همراه. ۰۹۱۲۱۱۵۵۳۰۴٫ درباره گرشا. آکادمی دیجیتال مارکتینگ گرشا حاصل تجربه و فعالیت ارزشمند و متمرکز احسان خواجوی به عنوان کارشناس دیجیتال مارکتینگ می باشد.نیاز شدید بازار کار به نیروهای متخصص دیجیتال مارکتینگ و نبود نیروی کافی در این حوزه در کنار فقدان …