دیجیتال‌مارکتینگجامع‌ترین رویداد دیجیتال‌مارکتینگ در ایران برگزار می‌شود. سمینار تخصصی دیجیتال مارکتینگ، مدیریت، کاربردها و ابزارها به همراه ۸ کارگاه تخصصی در روزهای پایانی امسال برگزار می‌شود.