استخدام اپراتور امور مشتریانکلاب رنتر وب سایت اجاره در جهت تکمیل نیروی انسانی خود با شرایط زیر در استان تهران دعوت به همکاری مینماید. عنوان شغلی مقطع رشته سابقه مهارت ها اپراتور امور مشتریان دیپلم تا لیسانس.