استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ و اپراتور امور مشتریان در کلاب رنتر در تهرانکلاب رنتر، سایت اجاره کالا در جهت تکمیل نیروی انسانی خود در تهران اقدام به استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ و اپراتور امور مشتریان می نماید.