مشاوره دیجیتال مارکتینگما در گروه بازاریابی دیجیتالی دیجی ماد بر این باور هستیم، دیجیتال مارکتینگ، موتور کسب و کار های امروزی است. صاحبان کسب و کار باید بتوانند با استفاده از ابزارهای دیجیتال مارکتینگ، پلن بازاریابی دیجیتالی خود را نسبت به مخاطبین هدف تعیین و نسبت به اجرای گام به گام آن اقدام نمایند. امروز کمپین‌های …