استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ در همراه مکانیک در تهرانعنوان شغلیمهارت های عمومیکارشناس دیجیتال مارکتینگخلاق و ایده پردازمهارت های ارتباطی خوبروحیه کار تیمیمعتقد و متعهدتسلط نسبی بر word و excelآشنایی با مهارت‌های زیر مزیت محسوب می شود:مفاهیم دیجیتال مارکتینگ، تولید محتوا، بازاریابی شبکه های اجتماعی، ایمیل مارکتینگ ،ابزارهای تحلیل وب و …