برگزاری کارگاه دیجیتال مارکتینگ در تبریزبرگزاری کارگاه دیجیتال مارکتینگ در تبریز. اسفند ۱۰, ۱۳۹۶ admin cat1, cat2, cat3, cat4, cat5, cat6, cat7, cat8, cat9. کارگاه تخصصی دیجیتال مارکتینگ با محورهای اصول استراتژی محتوا، بازاریابی رسانه های اجتماعی و تبلیغات رسانه های اجتماعی در تبریز برگزار می شود. برگزاری, بهینه سازی سایت, تبریز …