استخدام مدیر دیجیتال مارکتینگبه مدیر دیجیتال مارکتینگ آشنایی با شبکه های اجتماعی آشنایی با تبلیغات در اینترنت آشنایی با مفاهیم SEO نیازمندیم. –