دیجیتال مارکتینگبازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ):. با گسترش روزافزون استفاده از اینترنت در بین مردم ، عرضه محصولات و خدمات بر روی بستر اینترنت رای کسب و کارهای مختلف در راستای جذب مشتریان و افزایش فروش به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. باید توجه داشت صرفا عرضه محصولات در اینترنت نمی …