استخدام اپراتور امور مشتریان،کارشناس دیجیتال مارکتینگاستخدام اپراتور امور مشتریان،کارشناس دیجیتال مارکتینگ. تاریخ دریافت خبر: چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۲۰ نظر بینندگان. کلاب رنتر وب سایت اجاره در جهت تکمیل نیروی انسانی خود با شرایط زیر در استان تهران دعوت به همکاری مینماید.