استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ در یک شرکت معتبر صنایع غذایییک شرکت معتبر صنایع غذایی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلیجنسیتشرایط احرازکارشناس دیجیتال مارکتینگخانم/ آقاتسلط کامل بر word pressتسلط کامل بر اصول.