استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ آسان خریدآشنا با مفاهیم دیجیتال مارکتینگ، بازاریابی محتوایی، بازاریابی شبکه های اجتماعی، ایمیل مارکتینگ، سئو، گوگل ادوردز و . . . تهیه و تولید استراتژی شبکه های اجتماعی، برنامه ریزی و مدیریت کمپین های تبلیغاتی و دیجیتال مارکتینگ و اجرای آن تسلط به انواع شبکه‌های اجتماعی و مدیریت شبکه‌های اجتماعی: …