متخصص شبکه های اجتماعی و دیجیتال مارکتینگ در تهرانتسلط به تولید محتوای – طراحی گرافیک (تصویر سازی)پست های اینستاگرم و تلگرام -مسلط به ابزار دیجیتال مارکتینگ -بررسی و ت …