استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ در یک شرکت معتبر صنایع غذاییاستخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ در یک شرکت معتبر صنایع غذایی. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز کارشناس دیجیتال مارکتینگ خانم/ آقا. تسلط کامل بر word press; تسلط کامل بر اصول نگارش و تهیه متون تبلیغاتی و آموزشی; آشنای با seo و پیاده سازی وب سایت; آشنایی کامل با نرم افزارهای گرافیکی …