آشنایی با مزایای بازاریابی دیجیتالآشنایی با مزایای بازاریابی دیجیتال – در بازاریابی دیجیتال شما می توانید تعداد دقیق افرادی را که صفحه ی اصلی وب سایت شما را دیده اند و با نرم افزار آنالیزی مانند hubspot ببینید و همچنین شما می توانید ببینید که بازدیدکنندگان از چه تعداد صفحات شما بازدید کرده اند از چه دستگاهی استفاده کرده اند و از کجا آمده …