آموزش digital مارکتینگآموزش دیجیتال مارکتینگ قسمت چهارم در این قسمت از آموزش دیجیتال مارکتینگ قسمت چهارم میپردازیم به بحث جذاب ایمیل مارکتینگ (یا همان بازاریابی ایمیلی) یکی از بهترین روش های دیجیتال مارکتینگ , ایمیل مارکینگ هست که شرکت های بزرگی مثل Apple , Amazon , HP نیز از این متد برای بازاریابی و افزایش …