استخدام کارشناس امور گردشگری، کارشناس دیجیتال مارکتینگاستخدام کارشناس امور گردشگری، کارشناس دیجیتال مارکتینگ. یک موسسه معتبر جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.