سوالت متداول در تبلیغات در گوگلاین معجزه، یعنی طراحی صفحات فرود یا لندینگ پیج، یک جادوی عملی برای تغییر نرخ تبدیل صفحات مختلف به یکدیگر است. بودجه تبلیغات و افزایش آن …