استخدام کارشناس گرافیست و دیجیتال مارکتینگ در کرجاستخدام دو ردیف شغلی جهت شرکت تولیدی در کرج یک شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی بهارستان کرج در راستای تکمیل کادر مارکتینگ خود از افراد …