کارشناس دیجیتال مارکتینگاستخدام برای فرصت شغلی کارشناس دیجیتال مارکتینگ در Inotek, • تسلط كافي به نرم افزارهای کاری از جمله فتو شاپ، wordpress ، اکسل و آنالیز داده و .