استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ بصورت تمام وقت در انتشارات فرهوشاستخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ در انتشارات فرهوش؛ این مجموعه جهت تکمیل کادر خود در تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.