دعوت به همکاری کارشناس دیجیتال مارکتینگ و تولید محتوادر حوضه ارزهای دیجیتال ترجیحا MBA زبان انگلیسی عالی ارسال پیامک جهت هماهنگی به ۰۹۰۳۶۹۰۳۲۵۹٫