کارشناس دیجیتال مارکتینگکوبل دارو، در شهر تهران، کارشناس دیجیتال مارکتینگ (Digital marketing Specialist) استخدام می کند: شرح شغل. نظارت و پیاده سازی کمپین های آنلاین و PR …