هفدهمین کارگاه تخصصی گوگل ادوردز در آکادمی دیجیتال مارکتینگاولین آکادمی دیجیتال مارکتینگ در ایران توسط نماد مارکتینگ به منظور ارتقا سطح آموزشی و کاربردی اصول دیجیتال مارکتینگ در کسب‌وکارهای متوسط و …