آموزش بازاریابی ، دوره دیجیتال مارکتینگدیجیتال مارکتینگ ( Digital Marketing ) به مجموعه فعالیت هایی که جهت تبلیغ محصولات و خدمات با استفاده از ابزارهای دیجیتالی صورت می گیرد گفته می …