استخدام کارشناس ارتباط با مشتری،کارشناس دیجیتال مارکتینگ-تهراناستخدام کارشناس ارتباط با مشتری،کارشناس دیجیتال مارکتینگ-تهران. یک شرکت سرمایه گذاری در زمینه تجارت الکترونیک جهت تکمیل کادر خود در استان …