دیجیتال مارکتینگ چیست؟دیجیتال مارکتینگ (digital marketing) به استفاده از رسانه‌های جدید دردنیای تجارت اطلاق می‌شود که این بازاریابی دیجیتال بسیار به اینترنت وابسته …