کارشناس دیجیتال مارکتینگشرکت تولیدی پوشاک تن زین جهت تکمیل بخش فروش خود به یک نیرو فعال و با تجربه در حوزه دیجیتال مارکتینگ مسلط به اصول و مفاهیم سئو و ابزارهای …