کارگاه آموزشی دیجیتال مارکتینگخرید بلیت و ثبت‌نام کارگاه آموزشی دیجیتال مارکتینگ در ایوند – زمان: دوشنبه ۲۸ خرداد ۹۷ – موضوع: کارآفرینی – محل برگزاری: مشهد.