طراحی سایت فلتدر گذشته برنامه نویسان برای این که مهارت های خود را به نمایش بگذارند، در طراحی انواع صفحات از طرح های گرافیکی که به صورت انیمیشن هستند، استفاده می …