استخدام نيروی انسانی در حوزه دیجیتال مارکتینگ در تهرانردیف, عنوان شغل, توضیحات. ۱, نيروي انساني در حوزه دیجیتال مارکتینگ, كارشناس اجرايي واحد ديجيتال ماركتينگ آشنا به امور SEO و سوشيال مديا و …