ماسال گیلاندر استان گیلان شهری سر سبز و پر از جاذبه های طبیعی وجود دارد، چه به آن بهشت گمشده ایران می گویند. نام این شهر زیبا ماسال می باشد. شهری پر از جاذبه های …