فواید بازاریابی اینترنتی و نقش آن در دیجیتال مارکتینگ موفقاهمیت دیجیتال مارکتینگ در دنیای امروز غیر قابل اغماض است. واقعیت این است که تمامی فعالیت های دیگر اعم از کار در شبکه های اجتماعی، طراحی سایت و …