دورهمی دیجیتال مارکتینگ | قسمت سوم : رهایی از آشفتگی ذهنیخرید بلیت و ثبت‌نام دورهمی دیجیتال مارکتینگ | قسمت سوم : رهایی از آشفتگی ذهنی در ایوند – زمان: چهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷ – موضوع: مدیریت – محل برگزاری: …