ویدئو ها و اهمیت آنها در دیجیتال مارکتینگآموزش دیجیتال مارکتینگ. اولین قدم برای اینکه بتوانید استراتژی برای خودتان در بازاریابی داشته باشید داشتن یک ویدئو تبلیغاتی است . هنگامی که …