دیجیتال مارکتینگE24, کارشناس ارشد دیجیتال مارکتینگ, آقا/خانم, حداقل لیسانس. مسلط به اصول و مفاهیم سئو و ابزار های مرتبط با آن; آشنا به مفاهیم ROI , PPC , SEM; آشنا به …