مدرس دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی شایان عرفانیانمدرس دوره های آموزشی بازاریابی اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ درکتر شایان عرفانیان به همراه دکتر بهزاد حسین عباسی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی.