مدیردیجیتال(۷): دپارتمان دیجیتال در آژانس های تبلیغاتیمدیردیجیتال(۵): آشنایی با دیجیتال مارکتینگ و مشاغل آن … همچنین به مسائلی همچون استفاده از واژه های انگلیسی در دیجیتال مارکتینگ و ورود علاقمندان به …