استخدام ۲ ردیف شغلی در یک شرکت دیجیتال مارکتینگ در تهران



ما یک شرکت دیجیتال مارکتینگ هستیم. یعنی برای کسب و کارها در فضای اینترنت کمپین های تبلیغاتی طراحی و اجرا انجام میدهیم، تولید محتوای …