ویدیو استریم در تلگرامدر نسخه جدید تلگرام قابلیت ویدیو استریمینگ به این نرم افزار اضافه شده است، در این مقاله درباره ویدیو استریم برای شما توضیحاتی داده می شود.