آیا اعتیاد به روابط جنسی یک بیماری به شمار میرود – الوند تبلیغ

آیا اعتیاد به روابط جنسی یک بیماری به شمار میرود
 
خیلی از افراد از این موضوع رنج میبرند با ایران ناز همراه باشید آیا اعتیاد بـه روابط جنسی بیماری اسـت؟ اگر کسی بـه رابطه جنسی اعتیاد داشته باشد می تواند درمان شود یا تا آخر عمر اوضاع بـه همان منوال ادامه دارد؟
 
در پاسخ باید بگوییم، اعتیاد بـه روابط جنسی هنوز هم توسط تعداد زیادی از پزشکان و محققان بیماری شناخته نمی شود اما افراد زیادی خصوصا در کشور هـای غربی این اعتیاد هستند، در ادامه با پارس ناز همراه باشید تا این مسئله را مورد بررسی قرار دهیم.
 
مـا موجودیت بـه موادی مثل نیکوتین، الکل و دیگر مخدرات و آسیب‌هاي ناشی ازآن را در جامعه می‌پذیریم. اما وقتی حرف از اعتیاد بـه رابطه جنسی در بین می آید، برخی کارشناسان آنرا بعنوان یک پدیده واقعی نمی‌پذیرند. اعتیاد بـه رابطه جنسی در حال حاضر بعنوان یک بیماری با تشخیص بالینی شناخته نمیشود.
 
بـه این معنا کـه تا کنون آمار رسمی از تعداد افرادی کـه برای دریافت کمک و درمان دراین مورد بـه خدمات ملی بهداشت بریتانیا مراجعه کرده باشند، وجود ندارد. وبسایتی در بریتانیا کـه بـه افرادی با مشکل اعتیاد بـه رابطه جنسی و پورن مشورت میدهد، از سال ۲۰۱۳ بـه این طرف، از 21 هزار نفر در بریتانیا کـه از این سایت تقاضای کمک کرده‌اند، نظرسنجی کرده اسـت.
 
از افرادی کـه بـه این سایت مراجعه کرده‌اند، 91 درصد مرد بودند و فقط 10 درصد آن ها بخاطر این مشکل بـه دکتر مراجعه کرده بودند. اعتیاد بـه رابطه جنسی قرار بود در نسخه جدید کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی « DSM» کـه یک راهنمای مهم تشخیصی در بریتانیا و ایالات امریکا اسـت، گنجانده شود اما بدلیل فقدان شواهد کافی، ازآن صرف نظر شد.
 
اما اکنون پیشنهاد شده کـه اختلال “رفتار جنسی اجباری” در راهنمای “طبقه‌بندی بین‌ المللی بیماری‌ها” « ICD» گنجانده شود. این کتاب راهنما را سازمان جهانی بهداشت تهیه می کند. قمار کـه قبلا مشمول دسته‌بندی “رفتارهای اجباری” شده بود، درسال ۲۰۱۳ پس از بـه دست آمدن شواهد جدید یکجا با “اختلال غذا خوردن” بطور رسمی بعنوان “اعتیاد” شناخته شد.
 
پژوهشگران دریافتند کـه بافت فعالیت مغز افراد “معتاد” بـه تماشای پورن مشابه فعالیت مغزی افراد معتاد بـه مواد مخدر در زمانی اسـت کـه مواد مورد نظر شان بـه انها نشان داده شود. نتیجه پژوهشی کـه درسال ٢٠١٤ منتشر شده نشان می دهد کـه فعالیت مغز افراد “معتاد” بـه تماشای پورن مشابه فعالیت مغزی افراد معتاد بـه مواد مخدر اسـت،
 
در زمانی اسـت کـه ماده مورد نظرشان بـه انها نشان داده شود.در آن زمان، دکتر ولریا وون، پژوهشگر ارشد این تحقیق در دانشگاه کمبریج بـه بی‌بی‌سی گفت:”این اولین مطالعه‌اي اسـت کـه بـه افرادی با چنین اختلالی پرداخته و فعالیت مغزی انها را بررسی کرده، اما فکر نمی کنم کـه دراین مرحله بـه حد کافی دراین باره بدانیم و بتوانیم صریحا بگوییم کـه این اعتیاد اسـت.”
 
باور داشتن و نداشتن بـه این‌کـه کسی می تواند معتاد بـه سکس شود بطور گسترده‌اي بستگی بـه تعریف مـا از اعتیاد دارد و اعتیاد، تعریفی کـه رسما پذیرفته شده باشد، ندارد. اعتیاد، وابستگی فیزیولوژیک بـه چیزی اسـت کـه ترک آن باعث آسیب جسمانی شود. بنابر این بـه گفته فریدریک توئتس، استادیار افتخاری دانشگاه آزاد بریتانیا، سکس “نمیتواند اعتیاد باشد”. اما بـه باور او تعریفی گسترده‌تر از اعتیاد میتواند مفیدتر باشد.
 
دکتر توئتس میگوید دو ویژگی کلیدی برای تشخیص اعتیاد وجوددارد: تلاش برای رسیدن بـه لذت یا پاداش و اختلاف رفتار. بسیاری‌ از کارشناسان معتقدند کـه طلب پاداش، اعتیاد را از “رفتار وسواسی اجباری” متمایز میکند، اما شباهت‌هاي فراوانی میان این دو وجوددارد. بـه گفته او افراد معتاد در پی لذتی کوتاه‌مدت هستند ولو این‌کـه زیان درازمدت داشته باشد.
 
اما هیچ لذتی از کارهایی کـه مبتلایان بـه اختلال رفتار وسواسی جبریمی‌کنند حاصل نمیشود. اما، وقتی مـا همه ی در پی لذت هستیم، چـه چیزی طلب پاداش‌ مـا را از جستجوی لذت افراد معتاد، متمایز میکند؟ از نظر هریت گرود، دکتر روان‌شناس، رفتاری اعتیاد تلقی میشود کـه بـه حدی برسد کـه بـه فرد و اطرافیان او آسیب برساند.
 
بـه گفته او اعتیاد بـه غذا و قمار بعنوان بیماری‌هاي قابل تشخیص شناخته شده‌اند، اما اعتیاد بـه رابطه جنسی از جمله انها نیست چون آگاهی عمومی بـه مدت کافی درباره آن وجود نداشته اسـت. دکتر گرود میگوید این بـه آن معناست کـه افراد بیشتری برای تقاضای کمک بالینی و درمان اعتیاد بـه غذا و قمار بـه مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند و این شواهد بیشتری رابه خاطر وجود این بیماری‌ها فراهم کرد.
 
دکتر ابگیل سن، روان شناس بالینی معتقد اسـت کـه رفتارهای جنسی میتوانند اعتیاد آور باشد اما بـه باور او اگر سکس راهی برای مقابله با افسردگی، اضطراب یا ضربه روحی باشد، دراین صورت سکس مشکل ثانوی بـه حساب می آید. بـه باور او بـه رسمیت شناختن “اعتیاد بـه رابطه جنسی” و گذاشتن نام “اعتیاد” الزاماً کمک‌کننده نیست، بخصوص برای افرادی کـه از سکس برای مقابله با مسائل دیگر استفاده میکنند.
 
بسیاری اعتیاد بـه رابطه جنسی را بعنوان یک بیماری واقعی قبول ندارند. دیوید لي، درمانگر جنسی می گوید رفتارهایی کـه طبق معمول بعنوان اعتیاد بـه رابطه جنسی ازآن یاد میشود، در واقع علائم درمان‌نشده اختلال خلقی و اضطراب اسـت کـه شواهد کافی برای درمان آن وجود ندارد: “معادل خواندن سکس و خودارضایی با الکل و موادمخدر مضحک اسـت. افرادی کـه بـه الکل اعتیاد دارند، ممکن اسـت درصورت ترک آن بمیرند.”
 
“اعتیاد بـه رابطه جنسی بیشتر بستگی دارد بـه برداشت‌هایي کـه از ارزش‌هاي اخلاقی درباره سکس سالم وجوددارد؛ یعنی اگر بیشتر سکس داشته باشی یا سکس متفاوت از برداشت درمانگر داشته باشی، معتاد بـه سکس هستی.” در مقاله‌اي تحقیقی کـه برای گنجاندن رفتار جنسی اجباری در نسخه آینده “طبقه‌بندی بین‌ المللی بیماری‌ها” تهیه شده، گروهی از پژوهش گران علاقه داشتند از همین کار بگذرند.
 
انها می گویند، این تشخیص نباید برای توصیف “علاقه و رفتار جنسی زیاد” استفاده شود و نباید بر اساس ” قضاوت‌ اخلاقی یا مردود شمردن تکانه‌هاي جنسی” باشد. اما کسانی کـه میخواهند این عارضه بـه رسمیت شناخته شود و اسمی روی آن گذاشته شود، میخواهند مطمئن شوند افرادی کـه ازآن رنج می برند، بتوانند کمک دریافت کنند؛ چـه این رفتار اعتیادآمیز خود مشکل اصلی باشد چـه علائمی از مشکل دیگری باشد.
The post آیا اعتیاد به روابط جنسی یک بیماری به شمار میرود appeared first on ایران ناز.

معرفی وب سایت پی جو – بانک مشاغل برتر – الوند تبلیغ

وب سایت پی جو – بانک مشاغل برتر
پی جو بانک مشاغل برتر معرف بهترین کسب و کارها در شیراز  و سایر شهرهای کشور می باشد که توانسته بیش از هزاران صاحبین کسب کار را  در زمینه های شغلی مختلف در شهر شیراز و سایر شهرهای ایران به مردم معرفی نماید.
 
بهترین کافه ها ، مراکز زیبایی ، پزشکان ، باشگاه های ورزشی ، دکوراسیون های داخلی و …. در شیراز و کلیه شهرهای ایران را در پی جو بانک مشاغل برتر مشاهده نمایید.فروشگاه های vip  ، فروشگاه های برند و لوکس را در پی جو مشاهده و دنبال نمایید و از خدمات ویژه آنها بهرمند شوید.
 
در سایت پی جو بیش از هزاران عنوان شغلی را در شهر شیراز ، اهواز و بوشهر و سایر شهرهای ایران می توانید مشاهده فرمایید.برای نمونه لیست خدمات تفریحی و غذایی پی جو : همیشه دغدغه انتخاب رستوران خوب که غذای با کیفیتی داشته باشد خصوصا در شیراز ، جزو اولویت های اساسی مردم می باشد در پی جو شما میتوانید در 25 لیست متنوع نیازهای خود در زمینه رستوران، فست فود، رستوران سنتی ، مراکز تفریحی و هتل های خوب شیراز را بطور رایگان بیابید.
 
بهترین رستوران شیراز
معرفی بهترین رستوران های شیراز به همراه آدرس و تلفن های تماس جهت رزرو ، رستوران های خوب شیراز ، رستوران سنتی در شیراز ، رستوران ایرانی در شیراز ، رستوران کلاسیک در شیراز ،رستوران های ایتالیایی و فرنگی ، رستوران های معروف شیراز  بهمراه عکس غذا و محیط رستوران ها را در پی جو مشاهده نمایید.
 
لیست فست فودهای شیراز 
معرفی بهترین فست فود های شیرازبه همراه آدرس و تلفن های تماس جهت رزرو، فست فود های معروف شیراز ، برگر های تخصصی در شیراز ، فست فود ایتالیایی در شیراز ، بهترین برگر ، پیتزا ، ساندویچ ، هات داگ ، استیک ، پاستا ، مرغ کنتاکی و استریپس و … در شیراز
 
لیست کافی شاپ های شیراز 
معرفی بهترین کافی شاپ های شیرازبه همراه آدرس و تلفن های تماس جهت رزرو ، کافی شاپ معروف در شیراز ، کافه رستوران های شیراز ، کافه های شیراز
 
و همچنین :
لیست بیرون بر های شیراز- لیست باربیکیوهای شیراز – لیست سفره خانه های سنتی در شیراز – لیست رستوران های ایتالیایی در شیراز – لیست شعب شاورما در شیراز – لیست بوفه صبحانه در شیراز – لیست کله پزی های شیراز – لیست آش فروشی های شیراز – لیست قنادی های شیراز – لیست آبمیوه و بستنی فروشی های شیراز – لیست فروشگاه های نان فانتزی در شیراز –
 
  لیست فروشگاه های قهوه شکلات و مواد غذایی لوکس در شیراز –  لیست آجیل و خشکبار فروشی های شیراز – لیست فروشگاه های عرقیات و ترشیجات در شیراز – لیست فروشگاه های مواد پروتئینی در شیراز – لیست سبزی مارکت های شیراز – لیست فروشگاه های لبنیات سنتی در شیراز – لیست نان یوخهپزی های شیراز – لیست سوپرگوشت های شیراز –
 
لیست هایپرمارکت های شیراز – لیست فروشگاه های روغن گیری در شیراز – لیست فروشگاه های لوازم قنادی در شیراز بخشی دیگر از عناوین شغلی پر مخاطبی که در سایت پی جو به شما معرفی میشوند لیست پزشکان متخصص در شهر شیراز و شهرهای جنوب کشور می باشد.
 
معرفی بهترین پزشکان متخصص در شیراز
پی جو توانسته با  ماهانه بیش از یک میلیون بیننده به یک مرجع در زمینه پزشکی برای مردم در جنوب کشور  تبدیل گردد. در پی جو میتوانید هزاران لیست از پزشکان متخصص در زمینه های مختلف از جمله دندانپزشک – پزشک متخصص پوست -پزشکان متخصص گوش و حلق وبینی و… را مشاهده نمایید.
 
امکانات پی جو (بانک مشاغل برتر) برای کاربران
شما میتوانید در صفحه کسب و کار  موردنظرتان لیست کامل خدمات ، بهمراه تصاویر از محیط مطب و نمونه کار و نمونه محصولات ،  تیزر تبلیغاتی و… را مشاهده وخدمات موردنظر خود را انتخاب نمایید . همچنین با پی جو میتوانید از صاحبین کسب وکار مورد نظر خودتان تخفیف ویژه بگیرید.
 
خدمات برای صاحبین کسب و کار
پی جو با هزاران کلید واژه در گگل بهینه شده است، شما صاحبین کسب و کار محترم میتوانید با داشتن یک صفحه اختصاصی در پی جو سهم خود را از بازار دیجیتال بگیرید و بصورت هدفمند با خدمات خود دیده شوید.
 
درج کلیه خدمات شما ، برچسب های مرتبط اختصاصی قرار دادن تصاویر ویترین فروشگاه شما درج آدرس بطور دقیق بروی نقشه برخی از خدمات ما به شما عزیزان می باشد. در صورت تمایل به درج آگهی با ورود به قسمت تماس با ما درخواست خود را ارسال فرمایید.
 
نوشته معرفی وب سایت پی جو – بانک مشاغل برتر اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.

دانلود آهنگ جدید محمد معتمدی بنام آرام من – الوند تبلیغ

دانلود آهنگ جدید محمد معتمدی بنام آرام من با بالاترین کیفیت
Download New Music Mohammad Motamedi – Arame Man

برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …

متن آهنگ جدید محمد معتمدی بنام آرام من :

آرام من بمان کنارم بمان  بنگر مرا که می دهم بی تو جان
هر جا روم تو سایه ای از منی  تو غمگسارم تو دنیای منی
دریای من ز موج گیسوی تو  روانه ام سوی تو تمام من تو
ای ماهم به چشم من نگاهی تا باران به جان من ببارد
می خواهم نفس که در هوایت نایى بر نواى من بیارد
چشمان تو چشمه ی امید است
بر حال خراب نا امیدم آوازت غزل ترین کلام است
من با تو به آسمان رسیدم
♫♫♫♫♫♫
آهنگ جدید محمد معتمدی بنام آرام من
♫♫♫♫♫♫
آغوش تو پناه طوفان من جان می دهد به جان تو جان من
چشمان من کنار دنیای تو  فقط تماشای تو، تو آرزو تو
ای ماهم به چشم من نگاهی تا باران به جان من ببارد
می خواهم نفس که در هوایت نایى بر نواى من بیارد
چشمان تو چشمه ی امید است
بر حال خراب نا امیدم آوازت غزل ترین کلام است
من با تو به آسمان رسیدم
دانلود با کیفیت 128 – 3.60 مگابایت[دانلود – Download]دانلود با کیفیت 320 – 9.30 مگابایت[دانلود – Download]The post دانلود آهنگ جدید محمد معتمدی بنام آرام من appeared first on دانلود آهنگ جدید با لینک مستقیم.

چهره واقعی پر آوازه ترین زن تاریخ (کلئوپاترا) – الوند تبلیغ

چهره واقعی پر آوازه ترین زن تاریخ (کلئوپاترا)
 
ما نمی توانیم با اطمینان بگوییم که اگر این توسعه جدید تکنولوژی را ببینید خوشحال می شوید یا ناراحت. اما چیزی که مطمئن هستیم این است که این تکنولوژی قطعا خیره کننده است!تصویرسازی CGIبسیاری از رازها تاریحی را فاش می کند و چهره افراد مشهور باستان را بازسازی کند.
 
به گزارش ایران ناز باید خاطر نشان کنیم اینکه تصور ما در مورد یک چهره مشهور به یک مجسمه، پرتره بد یا تعدادی اسکلت خلاصه می شود ناراحت کننده است. ما برای تجسم نیاکانمان دوست داریم آنها را به عنوان یک فرد زنده تجسم کنیم، در شکل و شمایل انسان هایی که نفس می کشند!خوشبختانه امروز تکنولوژی پیشرفته CGI این امکان را به ما می دهد.
 
کلئوپاترا قبل از CGI
 

 
به محض اینکه اسم کلئوپاترا را می شنوید، سریعا به آخرین فرعون فعال مصر فکر می کنید- پس چیزی که او را «اولین نام مشهور» آن مکان کرد چه چیزی بود؟کلئوپاترا هفتمین Philopator عضوی از دودمان بطلیموسی بود، او همچنین از اعضای مقدونیه یونان که بعد از مرگ اسکندر قانونشان را برای مدت کوتاهی می دید. افراد دیگر خاندان او از صحبت کردن به زبان مصری امتناع می کردند و فقط به زبان یونانی ارتباط برقرار می کردند.
 
کلئوپاترا در ابتدا به همراه پدرش، بطلمیوس دوازدهم آولتس، و سپس به همراه برادرانش، بطلمیوس سیزدهم و بطلمیوس چهاردهم، مشترکاً بر تخت سلطنت نشست اما در نهایت به تنها فرمانروای مصر مبدل شد.
 
به عنوان فرعون مصر، کلئوپاترا درگیر رابطه‌ای نامشروع با ژولیوس سزار شد که او را در رسیدن به تخت و تاج و استحکام بخشیدن به قدرتش یاری کرده بود. او پسرش از سزار، سزاریون، را تا مقام فرمانروای مشترک مصر ترفیع داد.
 
جالب است تنها به این دلیل بود که زبان یونانی در مدارک رسمی دادگاه مثل Rosetta Stone مورد استفاده قرار گرفت.بااین حال کلئوپاترا خودش را با زبان و فرهنگ مصری وفق داد تا جاییکه خودش را به عنوان اولین و تنها تجسم الهه مصری ایسیس Isis معرفی می کرد.
 
تماشای چهره کلئوپاترا به اندازه کافی هیجان انگیز است؛ چراکه او یکی از مشهورترین زنانی است که تابه حال روی کره زمین وجود داشته. این تنها چهره طبیعی ای است که متخصان می گویند شباهت بسیار زیادی به او داشته.
 

 
درست است که استانداردهای زیبایی در سال های اخیر عوض شده است، اما اگر بخواهیم مثالی از زیبایی بدون زمان بیاوریم، بی شک آن نمونه کسی نیست جز کلئوپاترا.اگرچه ما نمی توانیم بگوییم کلئوپاترا زیبا نیست،
 
او حتی از نظر زیبایی شناسی به عنوان یک الهه مورد احترام بوده است، که این کاملا چیز دیگری است.بازسازی چهره کلئوپاترا در میان تمام چهره های زمان باستان اولین کسی بود که ما را در مورد زیبایی اش ناامید نکرد!
The post چهره واقعی پر آوازه ترین زن تاریخ (کلئوپاترا) appeared first on ایران ناز.

طالع بینی ماه های میلادی + خصوصیات متولدین ماه های مختلف 2019 – الوند تبلیغ

خصوصیات متولدین ماه های مختلف 2019 | طالع بینی ماه های میلادی
 
در اینبخش با خصوصیات متولدین ماه هاي مختلف بر اساس ماه هاي میلادی آشنا می‌شویم. شاید برای تان جالب باشد اگر بدانید غربی ها نیز بـه اندازه مـا خرافاتی هستند، البته گاهی اوقات بیشتر از مـا! آنها بـه سرنوشت و طالع اعتقاد زیادی دارند و برای متولدین هرماه خصوصیات مشترکی را کشف کردند کـه در ادامه بـه مرور آنها می‌پردازیم با پارس ناز همراه باشید تا طالع بینی ماه هاي میلادی را بررسی کنیم.
 
ژانویه «11 دی تا 11 بهمن»
متولدین ژانویه تقریباً سرمایی هستند. آنها خودرا در چندین لایه لباس گرم می پوشانند و این رفتار در بیشتر متولدین این ماه عمومیت دارد. افرادی کـه در ماه هاي فصل زمستان بدنیا می‌آیند بیشتر از بقیه در دسترس افسردگی و اختلالات روحی مبتنی بر تغییر فصل قراردارند.

همچنین باید اشاره کنیم با این کـه هنوز بـه لحاظ علمی ثابت نشده، اما گفته میشود کودکانی کـه در روزهای تاریک و کم نور زمستان متولد میشوند، بیشتر از بقیه در دسترس ابتلا بـه بیماری هاي مذکور قراردارند.
 
فوریه «12 بهمن تا 19 اسفند»
از آنجا کـه فوریه ماه پایانی زمستان بوده و حال و هوای بهار را می‌توان تا حدی در آن حس کرد، گفته می‌شود امیدی کـه دراین ماه حس میشود روی بینش بهتر و الهام پذیری بیشتر متولدین این ماه تاثیر می‌گذارد.

شاید بهمین خاطر باشد کـه شمار زیادی از افراد متولد فوریه در مشاغلی همانند سیاست، مبارزه برای آزادی و حقوق بشر، شرکت هاي غیرسودده و گرد آوری اعانه و خیریه مشغول بـه فعالیت هستند.
 
مارس «10 اسفند تا 11 فروردین»

بهار از اواسط ماه مارس آغاز میشود. بهمین خاطر کودکانی کـه دراین ماه بدنیا می‌آیند سرحال و چابک بوده و بخاطر داشتن روحیه خوب، در بیشتر مواقع بـه دنبال کسب شادی و سرگرمی هستند. متولدین مارس با دیگران خوش رفتاری می‌کنند و دوست دارند مردم رابه سمت داشتن زندگی شاد و پر از نشاط سوق دهند.
 
آوریل «12 فروردین تا 10 اردیبهشت»
این ماه ترکیبی از ویژگی هاي اسفند، فروردین و اردیبهشت بـه شمار میرود. بـه این ترتیب کـه متولدین آوریل همانند آب و هوای این دوره زمانی متغیر هستند.

انها برای بـه دست آوردن هر انچه میخواهند تمام تلاش خود رابه کار می‌گیرند. اما باید گفت کـه حس رقابتی شدیدی نسبت بـه اطرافیان خود دارند بـه طوری‌كه برای اثبات حقانیت و برتری خود از هیچ اقدامی فروگذار نمیکنند.
 
می «11 اردیبهشت تا 10 خرداد»

متولدین ماه می انسان هاي خوش بینی هستند. همچنین باید گفت شاد و سرگرم کننده نیز بـه شمار میروند ودر بیشتر مواقع، نیمه پر لیوان را میبینند و از زندگی لذت میبرند. این افراد بسیار خلاق و ایده پرداز هستند و اگر نتوانند کار مبتکرانه اي انجام دهند، سریع حوصله شان سر میرود.
 
ژوئن «11 خرداد تا 9 تیر»
متولدین ماه ژوئن بسیار کنجکاو، پر انرژی و اجتماعی هستند. این ویژگی هاي اخلاقی، با آب و هوای این ماه تطابق کامل دارد بـه این صورت کـه پس از پشت سر گذاشتن باران هاي بهاری خودرا برای شور و هیجانات تابستانی آماده میکنند.

همچنین باید اشاره کنیم کـه متولدین ماه ژوئن، ذاتا آموزگار هستند و با صبوری زیاد خود میتوانند چندین کار رابه طور هم زمان انجام داده و سخنران هاي اجتماعی بسیار خوبی نیز بـه شمار میروند.
 
جولای «10 تیر تا 9 مرداد»
ماه جولای، ماهی اسـت کـه بیشتر مردم دور هم جمع میشوند، سفر و پیک نیک میروند و بـه خوشگذرانی و تفریح می‌پردازند. این ویژگی ها تاثیر مستقیم روی افراد متولد این ماه دارند بـه طوری‌كه این افراد دوست دارند همیشه در جمع هاي خانوادگی و دوستانه حضور داشته باشند.

اما باید مراقب باشید کـه متولدین این ماه بـه سرعت تغییر مود داده و خیلی از رفتارها و حرف ها رابه خود میگیرند و ناراحت می‌شوند. اما میتوانند دوستان یاری رسان و وفاداری محسوب شوند.
 
اوت «13 مرداد تا 9 شهریور»
برخلاف متولدین ماه هاي زمستان، افرادی کـه در نیمه تابستان بدنیا می‌آیند از اختلال هاي روحی مبتنی بر فصل رنج نمیبرند. دلیلش هم نور و روشنایی زیادی اسـت کـه این ماه از سال دارد.

متولدین ماه آگوست بـه شدت مهربان و غمخوار هستند بهمین خاطر بیشتر بـه سمت مشاغلی کشش دارند کـه کمک بـه دیگران بخشی مهمی ازآن محسوب میشود.
 
سپتامبر «10 شهریور تا 8 مهر»
اگر در ماه سپتامبر بدنیا آمده اید احتمالا در رشته هاي ورزشی بسیار موفق خواهید بود. این افراد عاشق انجام پروژه هاي کاری هستند ودر صورتی کـه احساس کنند بـه انها نیازی نیست، بـه اسانی ازآن خارج می‌شوند.

خدمت رسانی یکی از تمایلات شدید متولدین این ماه بـه شمار می‌رود و بهمین خاطر می‌توانند بدون کوچک ترین تلاشی در موقعیت هاي مهمی خدمت کنند.
 
اکتبر «9 مهر تا 9 آبان»

اکتبر نیز از دیگر ماه هایي اسـت کـه موفقیت زیادی در خود دارد و متولدین این ماه عموما وکیل، دلال، مدل یا هنرپیشه هستند. بیشتر متولدین این ماه خوش پوش بـه شمار میروند اما متاسفانه خیلی هیجان زده و خوشحال نمیشوند. بـه گزارش تایم، تعداد زیادی از متولدین فصل پائیز بسیار حساس و زودرنج هستند.
 
نوامبر «10 آبان تا 9 آذر»
متولدین نوامبر مخصوصا آبان ماهی ها بسیار زودرنج و حساس هستند و بـه سمت رشته هایي همانند فیزیک یا روانشناسی کشش دارند.

این افراد میتوانند پیشوا یا رهبر مذهبی باشند و از خلاقیت ذهنی خوبی نیز برخوردار هستند. آنها بسیار سخت کوش و کاری محسوب میشوند ودر برنامه هاي اجتماعی کمک می‌کنند کـه همه ی چیز در مسیر جدید و بهتری پیش بروند.
 
دسامبر «10 آذر تا 10 دی»

تعداد زیادی از فیلسوف ها، فیلم سازها و افراد خلاق دراین ماه بدنیا آمده اند. آنها بـه هر انچه کـه فکر کنند میتوانند دست پیدا کنند و هیچ چیزی نمیتواند مانع از تحقق اهدافشان بشود. اما همین تمرکز روی خواسته ها میتواند برایشان مشکل ایجاد کند. متولدین دسامبر خیلی سخت می‌توانند تصمیم‌گیری کنند.
 

 
در ادامه بدترین ویژگی متولدین ماه های مختلف
 
ماه هاي تولد تعیین کننده ویژگی هاي عمومی و کلی شخصیت افراد بـه شمار می‌روند. با آگاهی از خصلت هاي بارز متولدین هر کدام از 12 ماه سال میتوانید پیش از آشنایی در مورد این کـه قرار اسـت با چـه تیپ شخصیتی رو بـه رو باشید، اطلاعاتی محدود اما مفید در اختیار داشته باشید.
 
متولدین فروردین «ARIES»
آنها بیشتر بـه خودشان فکر می‌کنند. متولدین فروردین ماه تا حدی خودخواه و کم صبر هستند.

معروفترین متولدین ماه فروردین: کریستن استورات، رابرت دونی جی آر، جیمز فرانکو، ماه هاي سازگار با فروردین: شهریور و آبان.
 
متولدین اردیبهشت «TAURUS»
گاهی لجباز و سرسخت میشوند و می‌خواهند حق بـه انها داده شود. همچنین ممکن اسـت از تغییر هراس داشته باشند.

مشهور ترین متولدین ماه اردیبهشت: ملکه الیزابت دوم، چانینگ تاتوم و جرج کلونی. ماه هاي سازگار با اردیبهشت: مهر و آذر
 
متولدین خرداد «GEMINI»
میتوانند دمدمی، بی وفا و بی ثبات باشند. متولدین این ماه هرگز بطور کامل راضی و خرسند نیستند و بـه دنبال گزینه هاي دیگر می‌گردند. می‌توانند با رفتارهای جلب نظرکننده، کاملا غیر قابل اعتماد بنظر برسند.

مشهور ترین متولدین ماه خرداد: دونالد ترامپ، کانیه وست و آنجلینا جولی. ماه هاي سازگار با خرداد: آبان و دی.
 
متولدین تیر «CANCER»
گاهی زیاد از حد حضور دارند و لحظه اي طرف مقابل را تنها نمی گذارند. این افراد خیلی زود می‌خواهند خودرا وارد خانواده کرده و جایگاهشان را محکم کنند. بیش از اندازه هم حساس و بی ثبات هستند.

معروف ترین متولدین ماه تیر: تام کروز، لیندزی لوهان، سلنا گومز. ماه هاي سازگار با تیر: آذر و بهمن.
 
متولدین مرداد «LEO»
بـه شدت بـه توجه نیاز دارند و اغلب عاشق موضوعات درام هستند. این افراد ممکن اسـت عاشق کسی شوند کـه بیشتر از بقیه بـه وی توجه میکند، نه کسیکه واقعا مناسب آن هاست. انها شیفته تملق و چاپلوسی هستند.

مشهور ترین متولدین ماه مرداد: باراک اوباما، کایلی جنر و دمی لواتو. ماه هاي سازگار با مرداد: دی و اسفند.
 
متولدین شهریور «VIRGO»
می‌توانند بیش از حد انتقادگر، دیرپسند و مداخله گر باشند. انها همچنین دوست دارند مورد نیاز باشند.. متولدین شهریور بیشتر بـه سمت کسانی کشش دارند کـه بـه آنها وابستگی شدید داشته باشند.

معروف ترین متولدین ماه شهریور: بلیک لایولی، بیانسه و کوب براینت. ماه هاي سازگار با شهریور: بهمن و فروردین.
 
متولدین مهر «LIBRA»
می‌توانند خیلی سطحی و کم مایه باشند. این افراد گاهی پوچ و بی هدف می‌شوند و نیاز دارند از انها مراقبت شود و خودشان آغازگر مساله اي نیستند. همچنین بسیار ناقاطع هستند و توان تصمیم‌گیری درست را ندارند ودر تعداد زیادی از مواقع هم دوست ندارند بـه قول ها و حرف هاي خود عمل کنند.

مشهور ترین متولدین ماه مهر: مت دیمون، کیم کارداشیان و زاک افرون. ماه هاي سازگار با مهر: اسفند و اردیبهشت.
 
متولدین آبان «SCORPIO»
آنها گاهی حسود می‌شوند. این افراد بسیار محافظه کار هستند و خیلی دیر بـه دیگران اعتماد می‌کنند. گاهی هم برای اطرافیان کسل کننده می‌شوند.

مشهور ترین متولدین ماه آبان: لئوناردو دی کاپریو، هیلاری کلینتون و متیو مککانهی. ماه هاي سازگار با آبان: فروردین و خرداد.
 
متولدین آذر «SAGITTARIUS»
گاهی غیر قابل پیشبینی و بی فکر می‌شوند. آذرماهی ها گاهی بسیار بی فکر شده و بدون اندیشه کارهای عجیب و غلط انجام میدهند. گاهی نمی‌توان بـه هیچ وجه بـه آنها اعتماد کرد، همچنین توان نگه داشتن شان دریک جا را نیز نخواهید داشت. این افراد بسیار کم صبر و بی حوصله هستند.

معروف ترین متولدین ماه آذر: مایلی سایرس، کریسی تایجن و برد پیت. ماه هاي سازگار با آذر: اردیبهشت و تیر.
 
متولدین دی «CAPRICORN»
گاهی بسیار دیرجوش و غیراجتماعی می‌شوند. متولدین ماه دی گاهی نمی‌توانند با بقیه ارتباط برقرار کنند و بهمین خاطر برای اطرافیان جو سنگینی ایجاد می‌کنند.

معروف ترین متولدین ماه دی: رایان سیکرست، کیت میدلتون و نیکولاس کیج. ماه هاي سازگار با دی: خرداد و مرداد.
 
متولدین بهمن «AQUARIUS»
گاهی سر بـه هوا و دمدمی می‌شوند. گاهی بیش از حد یاغی و خودمختار می‌شوند و نمیتوان آنها را یک جا بند کرد.

معروفترین متولدین ماه بهمن: هری استایل، کریستیانو رونالدو و پریس هیلتون. ماه هاي سازگار با بهمن: شهریور و تیر
 
متولدین اسفند «PISCES»
ممکن اسـت گاهی بطور ناگهانی رابطه خودرا قطع کنند. این افراد بـه شدت احساساتی و رمانتیک هستند اما ممکن اسـت بطور ناگهانی رابطه خودرا قطع کرده و طرف مقابل را در شوک قرار دهند.

معروف ترین متولدین اسفند ماه: جاستین بیبر، آدام لیوان و جسیکا ویل. ماه هاي سازگار با اسفند: مهر و مرداد.
 
نوشته طالع بینی ماه های میلادی + خصوصیات متولدین ماه های مختلف 2019 اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.

دانلود آهنگ جدید احمد قائم پناه بنام توهم – الوند تبلیغ

دانلود آهنگ جدید احمد قائم پناه بنام توهم با بالاترین کیفیت
Download New Music Ahmad Ghaempanah – Tavahom
تنطیم : فرشاد علیزاده , گیتار : حامد گلچهر
میکس و مستر : رسول حسینی

برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …

آهنگ جدید احمد قائم پناه بنام توهم
دانلود با کیفیت 128 – 2.90 مگابایت[دانلود – Download]دانلود با کیفیت 320 – 7.10 مگابایت[دانلود – Download]The post دانلود آهنگ جدید احمد قائم پناه بنام توهم appeared first on دانلود آهنگ جدید با لینک مستقیم.

مرگ این مرد جوان بر اثر برق گرفتگی با گوشی (عکس) – الوند تبلیغ

مرگ این مرد جوان بر اثر برق گرفتگی با گوشی (عکس)
 
شاید تاکنون ده ها و صدها بار شنیده اید که نباید به هیچ وجه از گوشی در حین شارژ شدن که برق شهری وصل شده است استفاده کنید چرا که در وهله اول باتری موبایل آسیب خواهد دید و گوشی عملکرد اولیه خود را نخواهد داشت و در وهله دوم ممکن است منفجر شود و آسیب غیرقابل جبران و یا حتی مرگباری را شاهد باشید.
 
با این وجود اغلب به این نکات دقت نمی کنیم و نتیجه آن هم می تواند مرگ آنی ما گردد. برای مثال روز گذشته خبر بسیار دردناکی در تمام صفحات مجازی منتشر شد که به شدت با واکنش های متعددی روبرو گشت.با ایران ناز همراه باشید
 

 
آقای ” کریتسادا سوئپول ” 24 ساله که یک کارگر در کارخانه ای واقع در تایلند، اخیرا زمانیکه گوشی سامسونگ خود را به شارژ مستقیم متصل نموده بود و بصورت همزمان در حال گوش دادن به موسیقی بود، بصورت ناگهانی دچار برق گرفتگی می شود و جان خود را از دست می دهد.
 
پلیس استان فان تونگ واقع در تایلند، بعد از گزارش اتفاق در محل حاضر شد و جسد را برای برخی معاینات به پزشکی قانونی منتقل نمود و اعلام نمود که علت مرگ این مرد جوان استفاده همزمان از گوشی متصل به شارژ و هندزفری بوده است
 

 
که برق گرفتگی رخ می دهد و وی جانش را به دلیل برق گرفتگی از دست می دهد.با این وجود توصیه می شود به هیچ وجه در هنگام متصل بودن گوشی به برق مستقیم شهری، از آنه استفاده نکنید و اجازه بدهید تا کاملا شارژ شود و سپس به کارهایتان رسیدگی کنید.
The post مرگ این مرد جوان بر اثر برق گرفتگی با گوشی (عکس) appeared first on ایران ناز.

عکس پروفایل من یه اسفند ماهی ام + شعر و طالع بینی اسفند ماهی ها – الوند تبلیغ

عکس پروفایل اسفند ماهی + شعر و طالع بینی اسفند ماهی ها
 
در اینبخش مجموعه اي از عکس پروفایل اسفند ماهی ها رابه همراه شعرها و طالع بینی متولدین اسفند را مرور میکنیم. ماه بهمن هم رو بـه پایان اسـت و کم کم بـه سمت ماه آخر یعنی اسفند راهی میشویم، اسفند ماهی ها شجاع، سخاوتمند و زیرک هستند انها احساساتی یک رنگ دارند و همچنین دارای حس ششم قوی می باشند، در ادامه با پارس ناز همراه باشید تا این عکسها و متن ها را مرور کنیم.
 
اسفند کـه عاشق شوی
سال رابا بوسه تحویل می کني
حتّي اگر سال نو
نیمه شب از راه برسد
اسفند ماهی کـه باشی
همیشه مثه آب روی آتیش می مونی
و این یه نکته رو هزاران نکتۀ مثبت تـو بـه حساب میاد

عکس نوشته برای متولدین اسفند ماه

اسفند ماهی کـه باشی
حواست هست دل کسی و نشکنی و ناراحتش نکنی
هر چند بـه اسانی همین کارو باهات کرده باشن
اسفند ماهی کـه باشی
گاهی یه اخم کوچیک باعث جذابیت صد برابری چهرته
کـه جذبتو بیشتر می کنه
 
**********
 
از راه فراز آمده با هلهله اسفند
وقت اسـت کـه از نو بسرایم غزلی چند
اسفند فراز آمده تا مشعلی از شعر
در سینۀ افسرده ام از نو بفروزد

تبریک تولد اسفند ماهی

مـن یک اسفندی ام
مرا با لبخند هایم می شناسید
با خنداندن هایم
با رفتار هاي بچه گانه ام
وقتی وارد جمعی می‌شوم
بدون شک خنده در آن جمع غوغا می‌کند
شاید قاطی شـما شوم وقتی حتی بـه مـن میخندید
مـن یک اسفندی ام
با قلبی کـه دروغ بلد نیست
قلبی کـه تپش هایش معنی میدهد
 
**********
 
گیرم کـه ابر بامدادان بهشت این جا
بارید و خوش بارید
وان روشنی آسمانی را
نثار این حصار بی طراوت کرد
از ساحل دریاچۀ
اسفند
با بی کرانی آیینه اش تابید و خوش تابید
اما مرغان صحرا خوب می‌دانند
گلهای زندان را صفایی نیست

عکس متولدین اسفند ماه

اهای پسر هیچ وقت دل یه اسفند ماهی رو نشکن
اشکشو در نیار نگران اسفندیا نیستم
شنیدم اه شون زود میگیره
نگران دخترتم… نکنه تقاص اه اونو دختر تـو پس بده؟
ببینم طاقت اشکای دخترتم داری؟
 
**********
 
وقتی یک پسر اسفندی میگوید: دوستت دارم! زل زل در چشم هایش نگاه نکن، بی هیچ حرفی، بی هیچ عکس العملی ! تنها با گفتنِ مـن هم دوستت دارم، این لحظه را تمامش نکن. جیغ بزن … محکم در آغوشش بگیر، بوسه بارانش کن، بگذار آن قدر از گفتنِ این کلمات بـه شوق بیاید کـه اگر فردا بازهم خواست بگوید، جورِ دیگر بگوید، یا اصلا نگوید. دستت را بگیرد ببرد تمامِ دوست داشتن را نشانت دهد.
 
مثلاً رو بـه روی آینه بایستد کنار تـو
بگوید :
چـه می بیني ؟
بگویی :
خودمان را
بگوید :
اما مـن تنها تـو را میبینم
دنیایم را میبینم
دوستت دارم مقدس اسـت
گفتنش مسئولیت دارد
شنیدش مسئولیت پذیری
حواست باشد

شعر کوتاه برای متولدین اسفند ماه

می دونی چرا اسفندی حسادت نمی کنه..؟
چون کسیو بهتر از خودش نمی دونه
می دونی چرا اسفندی دروغ نمی گه؟
چون از هیچ کس نمی ترسه
 
**********
 
می دونی چرا اسفندی
هیچ وقت پشت کسی حرف نمی زنه..؟
چون تـو چشاش زل می زنه
و هر چی دلش بخواد میگه
می دونی چرا اسفندی
هیچ وقت تقلب نمی کنه؟
چون بدون تقلب کردن ب همـه چی می رسه
فقط کافیه اراده کنه
خلاصه فکر نکنی دلیل خوب بودنش
خوب بودنشه ها
اسفندی بهترینه

متن برای تولد اسفند ماهی

خروس خانه همسایه می‌خواند
و باران سحرگاهان اسفند
فرو می ریخت از ابری شتابان
گریزان ابرها بر آبی صبح
چنان چون قاصدک بر کاسنی
 
**********
 
وقتی دی و بهمن
بـه پایان میرسد
و اسفند بـه نیمه آغاز می‌شود
خواب همه ی ساله اي
کـه لانه هاي زیر برف
در انتظار بازگشت چلچله ها می‌بینند
 
**********
 
لحظۀ خوب لحظه‌ي ناب
لحظه‌ي آبی صبح اسفند
لحظۀ ابرهای شناور
لحظه اي روشن و ژرف و جاری
حاصل معنی جملۀ آب
لحظه‌اي کـه در آن خنده هایت
جذبه را تا صنوبر رسانید
لحظۀ آبی باغ بیدار
لحظۀ روشن و نغز دیدار

طالع بینی متولدین اسفند

زیباتر از درخت در ماه اسفند چیست ؟
بیداری شکفته پس از شوکران مرگ
زیباتر از درخت در ماه اسفند چیست ؟
زیر درفش صاعقه و تیشۀ تگرگ
زیباتر از درخت در ماه اسفند چیست ؟
عریانی و رهایی و تصویر بار و برگ
 
**********
 
دراین ایوان
کـه اکنون ایستاده ام
سال تحویل می‌شود
در آن غروب ماه اسفند
از همه ی ي یاران شاعرم
دراین ایوان یاد کرده ام
 
**********
 
در قلب گرمسیر
نیمروز خوش
از آرزوهای آخر ماه اسفند بود
خورشید خنده روی پس از گریه‌هاي ابر
بر شاخه ها غبار طلایی فشانده بود
باد تر و بهار
بوی غبار خشک بیابان تشنه داشت

شعر برای اسفند ماهی ها

عکس نوشته اسفند ماهی
 
چـه اسفند ا … آه
چـه اسفندها دود کردیم
برای تـو اي روز اردی بهشتی
کـه گفتند اینروزها میرسی
از همین راه
 
**********
 
مانده تا سینی مـا پرشود از صحبت سنبوسه و عید
در هوایی کـه نه افزایش یک ساقه طنینی دارد
و نه آواز پری میرسد از روزن منظومه برف
تشنه زمزمه ام
مانده تا مرغ سرچینه هذیانی اسفند صدا بردارد
پس چـه باید بکنمف مـن کـه در لختترین
موسم بی چهچهه سال
تشنه زمزمه ام ؟

عکس پروفایل متولدین اسفند ماه

غصه نخور مسافر غصه اثر نداره
زِ دل تـو می دونم هیچ کس خبر نداره
غصه نخور مسافر رفتیم تـو ماه اسفند
بهار تـو بر میگردی چیزی نمنونده بخند
 
طالع ازدواج اسفند با سایر ماه ها
اسفند با فروردین : « متوسط » با مشکل مواجه اسـت ممکن اسـت پیوند خوبی باشد
اسفند با اردیبهشت : « خوب » اشخاصی تـو دار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند
اسفند با خرداد : «بد » خیال باف و رویاپرداز مرموز و عدم تفاهم با هم دیگر
اسفند با تیر : « بسیار خوب » پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهم کامل
اسفند با مرداد : «خوب » هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یک دیگر
اسفند با شهریور : « خوب » بسیار با صبر و حوصله هستند کـه باعث تفاهم در زندگی می شوند
اسفند با مهر : « بسیار خوب » پیوندی موفق چون از نظر عاطفی باهم سازگار و هماهنگ هستند
اسفند با آبان : « بد » یکی آرمان گرا و عاشق پیشه دیگری با اعتماد بـه نفس کافی
اسفند با آذر : « متوسط» یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی می‌باشد
اسفند با دی : « متوسط » یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه
اسفند با بهمن : « خوب » یکی روشن فکر و اهل منطق دیگری با احساس و عاطفه و مکمل هم دیگر
اسفند با اسفند : « بد » بخاطر زودرنجی و حساس بودن ممکن اسـت مشکلاتی پیش بیاید
 
مشخصات و سلیقه اسفند ماهی ها
شعار متولدین ماه اسفندیا «استقلال» هست.
نماد: دو ماهی کـه خلاف جهت هم شنا می‌کنند.
عنصر آب را دوست میدارند.
از بین سیاره ها نپتون برای اسفندی ها.
عضو آسیب پذیر بدن پاها هسن.
روز اقبال جمعه
اعداد شانس:۲و۶و۱۱-۷۳-۳۵۴
رنگ مورد علاقه ماه اسفند: سبز روشن
از بین گل ها: نسرین
حیوان دوست داشتنی: ماهی
رنگی کـه براشون شانس میاره:آبی آسمانی و قهوه اي روشن
سنگ خوش یمن : زمرد

عکس پروفایل مـن یه اسفند ماهی ام + شعر و طالع بینی اسفند ماهی ها

متولدین این ماه دوست دارند بـه اسانی میان انواع مختلف لباس انتخاب کنند ودر خانه بیشتر دوست دارن دامن هاي بلند و آزاد و پا لخت باشند. سنگ ها و جواهرات مروارید نما زینت آلات خوبی برای انها بـه حساب می‌آید. زنجیرهای کمر- مچ بند – پابند -و البته انگشترهای انگشتان پا، آن ها تنوع جالبی بـه لباس پوشیدنشان می‌دهد. موهای شان طبق معمول بلند و با سرعت می‌توانند آنرا مرتب کنند.
 
نوشته عکس پروفایل من یه اسفند ماهی ام + شعر و طالع بینی اسفند ماهی ها اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.

دانلود آهنگ جدید مسیح و آرش بنام دریا – الوند تبلیغ

دانلود آهنگ جدید مسیح و آرش بنام دریا با بالاترین کیفیت

Download New Music Masih & Arash – Darya
ترانه ، ملودی: آرش و مسیح عدل پرور , تنظیم ، میکس و مسترینگ: مسعود جهانی
برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …

دانلود آهنگ جدید مسیح و آرش بنام دریا
دانلود با کیفیت 128 – 3.00 مگابایت[دانلود – Download]دانلود با کیفیت 320 – 7.20 مگابایت[دانلود – Download]The post دانلود آهنگ جدید مسیح و آرش بنام دریا appeared first on دانلود آهنگ جدید با لینک مستقیم.

رونمایی از مدل جدید پاگانی هوایرا رودستر 2019 (عکس) – الوند تبلیغ

رونمایی از مدل جدید پاگانی هوایرا رودستر 2019 (عکس)
 
گروه تفریحی ایران ناز….شرکت اتومبیل سازی ایتالیایی پاگانی جزء یکی از برترین شرکت های تولید کننده اتومبیل های سوپر اسپرت با قیمت های نجومی است که برای اولین بار در سال 1992 میلادی تاسیس شد و این روزها حال و هوایی کاملا متفاوت نسبت به گذشته دارد.رونمایی شگفت انگیز
 

 
از مهم ترین اتومبییل های این شرکت می توان به زوندا و هوایرا اشاره نمود که یکی از تاثیرگذارترین اتومبیل ها در تاریخ این صنعت می باشند و با قیمتی بیش از 2 میلیون دلار به فروش می رسد. اما اخیرا شرکت اتومبیل سازی پاگانی در طی اقدامی جالب و شگفت انگیر از اتومبیل نسل جدید پاگانی هوایرا رونمایی نمود
 
شرکت اتومبیل سازی پاگانی اخیرا از اتومبیل سوپر اسپرت جدید و کاملا سفارشی پاگانی هوایرا جدید خود با نام ” پاگانی هویرا رودستر تریاکس HP52 ” رونمایی کرد که درون آن از فیبر کربن برای وزن هرچه کمتر و در نتیجه شتاب گیری سریعتر اتومبیل استفاده شده است.
 

 
این اتومبیل سوپر اسپرت دارای 764 اسب بخار، 738 نیوتن فوت گشتاور و یک موتور Mercedes Benz AMG V12 تقویت شده است که این اتومبیل را جزء سریعترین و برترین اتومبیل های موجود در جهان نموده است.طراحی و آیرودینامیک این اتومبیل همانند نسل قبل است و اما تغییرات اصلی در موتور این اتومبیل و بدنه آن برای شخصی سازی هرچه بهتر اتومبیل رخ داده است.
 

 
همچنین در طراحی این اتومبیل از یک رنگ سبز در کنار رنگ سیاه بکار رفته است که ترکیب این دو رنگ در کنار یکدیگر بسیار زیبا و جذاب است. همچنین داخل کابین این اتومبیل نیز کاملا شخصی سازی شده است و از چرم بسیار با کیفیت در آن به کار رفته است.با این وجود هنوز دقیقا قیمت این اتومبیل ذکر نشده است و انتظار می رود با قیمتی بیش از 2 میلیون 600 هزار دلار بفروش برسد.
The post رونمایی از مدل جدید پاگانی هوایرا رودستر 2019 (عکس) appeared first on ایران ناز.