نشانه های عشق واقعی در رابطه دونفره | بایدها و نبایدها – الوند تبلیغ

نشانه های عشق واقعی در رابطه دونفره | بایدها و نبایدها 
اگر بالای 21 سال را دارید، تا 80 درصد امکان دارد کـه وارد یک رابطه عاطفی شده باشید، چـه نخستین رابطه تان باشد و چـه چندمین آن باشد حتماً تا کنون این سوال را از خود پرسیده اید کـه: آیا احساس مـن واقعی اسـت؟ آیا این عاطفه شکل گرفته شده عشق واقعی اسـت؟ خب بـه تنهایی نمی شود جواب این سوال را پیدا کرد بهمین منظور امروز چند نشانه از وجود عشق واقعی را برای شـما آوده ایم.
 
عشق شهوت نیست
درواقع عبارت – عشق در نگاه اول – چندان درسـت نیست، زیرا عشــق چیزی نیست کـه فوراً آن راحس کنیم. پس آن جاذبۀ قوی‌ اي کـه مانند آهنـربایی شـما رابه سـمت فردی کـه تـازه دیده‌ اید می‌کشاند، چیست؟ این حس شیفتگی و تعامل جنسی اسـت.مادر طبیعت دُز بالایی از شیفتگی را در درون مـا قرار داده اسـت تا در ابتدا جذب یک دیگر شویم.

درست اسـت کـه عشق شاملِ تعاملِ جنسی نیز می شود، ولی با آن تفاوت دارد، زیرا عشق احساسی اسـت که با گذشتِ زمان ایجاد میشود. شهوت در یک لحظه به‌ وجود می آید، ولی عشق با گذشت زمان و وقتی ظاهر و باطن فرد مقابل را بهتر شناختید، تکامل می یابد.
 
رابطۀ بدون عشق رابطه‌ ای تمام و کمال نیست
ممکن اسـت کـه از نظر جنسی بـه‌ شدت جذبِ شریک زندگی‌تان شده باشید، ولی شیفتگي شـما بـه این معنا نیست کـه عاشقِ او هستید.اگر میانِ شـما و شریکِ زندگی‌تان احساسات عاشقانه‌ اي شکل نگرفته باشد وقتی آتش جاذبه‌ هـای جنسی خاموش شود از او خسته میشوید.
 
عشق برای کامل شدن به زمان نیاز دارد
رابطۀ عاشقانه یک‌ روزه ایجاد نمی شود. رشته‌ هـای عشق با گذشتِ زمان بـه‌ هم بافته میشوند و پیوندی قوی را شکل میدهند. عشق زمانی ریشه می گیرد کـه شـما و شریک زندگی‌تان افکار ترسها رویاها و امیدهای مشترکی داشته باشید.

پس بـه این فرایند اعتماد کنید و برای رسیدن بـه عشق عجله نکنید.عاشق شدن زمانبندی خودش را دارد و شـما باید به آن احترام بگذارید و عجول نباشید.
 
آیا فقط یک عشق واقعی وجود دارد؟
گاهی دربارۀ ـــ تنها عشق زندگی ـــ صحـبت میکنیم ولی مـا انـسانها طوری آفریـده شده‌ ایم کـه می توانیم بارها عاشق شویم.اگر این ویژگی را نداشتیم هرگز نمی‌توانستیم پس از شکستِ عشقی دوران دبیرستان یا از دست دادن شریک زندگیمان پس از جدایی یا مرگ دوباره خودرا بازیابیم.
 
عشق سخاوتمند است
در رابطه‌ ی عاشقانۀ واقعی بدونِ هیچ چشم‌ داشتی بطرفِ مقابل خوبی میکنیم و هرگز حساب این راکه چـه کسی چـه کاری برای دیگری انجام داده نگه نمی‌داریم. شاد کردن شریک زندگیمان موجب میشود کـه خودمان نیز شاد شویم.
 
همان احساس شریک زندگی‌ مان را داریم
وقتی می بینیم شریکِ زندگیمان شاد اسـت مـا نیز احساسِ شادی میکنیم. وقتـی میبینیم او ناراحـت یا افسرده اسـت، مـا هم حسِ خوبی نداریم و ناراحت هستیم. عشق موجب می شود کـه با حالت روحی و احساسی طرف مقابل، حس همدلی داشته باشیم.
 
عشق به‌ معنی سازش است
وقتی عاشق کسی هستیم مشتاقانه سازش میکنیم تا نیازها یا خواسته‌ هـای وی را برآورده کنیم ولی برای اینکار نیازها و خواسته‌ هـای خودمان را قربانی نمیکنیم و طرف مقابل نیز نباید از مـا انتظار داشته باشد کـه برای منفعت شخصی او، احساسات و نیازهای خودمان را قربانی کنیم. زیرا چنین رابطه‌اي عشق نیست، بلکه بازرسی و سوء استفاده اسـت.
 
با احترام و مهربانی رفتار می‌کنیم
وقتی عاشق هستیم با یک دیگر با احترام و مهربانی رفتار میکنیم. هرگز بـه‌ طور عمدی شریک زندگی خودرا نمی‌رنجانیم یا بـه او بی‌احترامی نمیکنیم. وقتی درغیاب او درموردش صحبت میکنیم، طوری با گرمی از او می گوییم کـه شنوندگان می توانند عشق را در واژه‌هـای مـا حس کنند. هرگز پشت سر شریک زندگی‌مان از او انتقاد نمی کنیم.
 
به اصول اخلاقی و وجدانی پایبندیم
عشق مـا بـه فرد دیگر موجب میشود کـه هم نسبت‌بـه او و هم در جامعه بـه اصول اخلاقی و وجدانی پایبند باشیم. حضور او در زندگی مـا موجب میشود کـه سعی کنیم فرد بهتری باشیم تا او همان‌ گونه مـا را تحسین کند.
 
نگهبان تنهایی و خلوت یکدیگر هستیم
اگر عاشق باشیم، هرگز احساس تنهایی نمی کنیم، حتی وقتی کـه تنها هستیم. فکر کردن بـه فرد دیگر موجب میشود حس کنیم فرشته‌ی نگهبانی داریم کـه همیشه همراه ماست.
 
پیروزی‌ های او موجب خوشحالی ما می‌شود، نه حسادت
وقتی شریک زندگی مـا پس از تلاش فراوان در کاری موفق می شود، سرشار از حس شادی می شویم، طوریکه گویی خودمان هم پیروز شده‌ایم. هیچ حس حسادت یا رقابتی وجود ندارد و فقط شادی و لذت خالصی اسـت کـه با موفقیت شریک زندگی‌مان بـه مـا دست داده اسـت.
 
او همیشه در ذهن ماست
حتی وقتی برای کار، سفر یا مسائل دیگر برای مدتی از او جدا می شویم، فکرمان ناخواسته بـه سمت او منحرف می شود و با خود فکر می کنیم کـه او هم اکنون چـه کاری انجام می دهد.
 
صمیمیت جنسی عمیق‌ تر می‌شود
عشق موجب میشود کـه رابطۀ جنسی مقدس شود. عشق ورزیدن مـا دیگر با روزهای اول تفاوت دارد و اکنون عمیق و مقدس شده، معنی عشق میان مـا به یک پیوند واقعی جسمی و ذهنی تبدیل شده اسـت.
 
احساس امنیت میکنیم
حضور عشق در رابطه موجب می شود کـه احساس امنیت داشته باشیم، طوریکه انگار فرد مقابل پناهگاه امنی اسـت که نزد او برمی‌گردیم و وقتی با او هستیم، احساس امنیت و ثبات می کنیم.
 
حس می‌کنیم که دیده و شنیده می‌شویم
شریک زندگی مـا، مـا را آن‌طور کـه هستیم می بیند و همان‌ گونه عاشق ماست. مـا می توانیم تمام جنبه‌هـای خود «چـه مثبت و چـه منفی» رابه او نشان بدهیم و عشق بی‌ قید‌ و شرط وی را دریافت کنیم و معنی عشق را لمس کنیم.

او مـا رابه‌ خوبی می‌شناسد ومی‌داند کـه ذاتا چگونه انسانی هستیم. عشق بـه مـا اجازه میدهد کـه خود واقعیمان رابه طرف مقابل نشان بدهیم ودر مقابل احساس آرامش دریافت کنیم.
 
عشق به ما امکان می‌دهد که بدون ترس با یکدیگر دعوا کنیم
 
بـه‌ خاطر حس امنیتی کـه در رابطۀ عاشقانه‌ مان داریم، میدانیم کـه میتوانیم با یک دیگر بحث و جدل کنیم و این بحث‌ ها موجب جدایی مـا نمیشود.

گاهی با یک دیگر مخالفت می کنیم ولی حس ناراحتی و رنجش را برای مدّتی طولانی حفظ نمیکنیم، چون نمیخواهیم نسبت‌ بـه شریک زندگیمان حس بدی داشته باشیم.
 

 
و در ادامه باید و نبایدهای احترام به شریک عاطفی
برای این کـه حرمت زندگی مشترکتان حفظ شود، قبل از هر چیزی باید بتوانید خودتان و همسرتان را درقالب یک تیم واحد تصور کنید و حقوق یک دیگر را بشناسید. اما پرسش این اسـت کـه زن و شوهر چگونه میتوانند با یک دیگر مثل یک هم‌تیمی رفتار کنند و حقوق هم دیگر را بشناسند؟
 
خودتان و همسرتان را در قالب یک تیم تصور کنید
اگر میخواهید بـه همسرتان احترام بگذارید، قبل از هر چیزی باید یاد بگیرید خودتان و همسرتان را درقالب یک تیم ببینید. باید در تصمیمات مشترکتان درست مثل یک تیم واقعی فکر کنید و حتی در تصمیماتی کـه بـه صورت انفرادی اتخاذ میکنید، همیشه باید همسرتان را هم درنظر داشته باشید.

بجای این کـه خواسته‌ هایتان را در تضاد با خواسته‌ هـای همسرتان قرار دهید، باید سعی کنید بـه سوی اهدافِ مشترکی حرکت کنید کـه بـه نفع هر 2 نفرتان باشند. برای این کـه بـه یک تیم قوی تبدیل شوید، لازم نیست کـه دو نفرتان دقیقا شبیه هم فکر کنید اما نکتۀ کلیدی این اسـت کـه باید بتوانید حتّی در مواقعی کـه اختلاف نظر دارید، نسبت بـه یک دیگر مهربانانه ومحترمانه برخورد کنید.

وقتی تصمیمی می گیرید کـه پای هردو نفرتان در بین است، تا حد امکان موقع صحبّت کردن منم منم نکنید ودر عوض، جملاتتان رابا کلمه‌ی «مـا» آغاز کنید. خلاصه این کـه اگر خودتان و همسرتان را در یک جبهۀ واحد ببینید، آن‌وقت می توانید احترامی راکه شایسته‌ی همسرتان اسـت، خالصانه نثارش کنید.
 
اگر با همسرتان اختلاف نظر دارید، دلایل‌ تان را محترمانه به بحث بگذارید
 
بعید اسـت بتوانید با همسرتان در تمامی مسائل اتفاق نظر داشته باشید کـه البته اشکالی هم ندارد. اما وقتی بـه اختلاف نظر برمی‌خورید، باید سعی کنید موضع‌ تان را محترمانه بـه همسرتان توضیح دهید. اگر بـه همسرتان بگویید این کاری کـه می‌خوای بکنی واقعا احمقانه‌ ست. یا اصلا باورم نمی‌شه کـه می‌خوای دست بـه همچین کار احمقانه‌اي بزنی. احتمالاً همسرتان از شدت عصبانیت حالت تدافعی بـه خودش خواهد گرفت.
 
طوری‌كه دیگر نمیتوانید گفت‌و‌گوی سازنده‌ اي داشته باشید. در عوض بـه همسرتان بگویید می‌فهمم کـه چرا داري بـه این قضیه این شکلی نگاه می کني. یا فکر نمیکنم کـاری کـه می‌خوای بکنی، تصمیم خیلی مناسبی باشه، حداقل هم اکنون. و هم‌زمان بـه لحن و طرز صحبت کردن‌تان نیز دقت کنید. یادتان باشد اگر خشونت‌آمیز برخورد کنید، همسرتان ترغیب میشود افکارش را پنهان کند و بـه راحـتی تن بـه سازش ندهد.
 
با تفاوت‌ هایی که با یکدیگر دارید کنار بیایید و به این تفاوت‌ ها احترام بگذارید
 
هرچه بیشتر از آغاز زندگی مشترکتان بگذرد، متوّجه خواهید شد که در برخی زمینه‌ ها اصلاً هیچ شباهتی بـه همسرتان ندارید. ممکن اسـت همسرتان وسواسی و خجالتي باشد، درحالی‌ کـه خودتان شلخته و اجتماعی هستید. شاید بتوانید خودتان را اندکی تغییر دهید و با ویژگی هـای همسرتان سازگارتر شوید، اما مطمئن باشید کـه هرگز نمیتوانید کاملاً تغییر کنید. پس یاد بگیرید تفاوتهای یک دیگر را بپذیرید.
 
بـه این تفاوتها احترام بگذارید تا خدشه‌اي بـه روابط‌تان وارد نشود. مثلا اگر خودتان شلخته هستید و همسرتان وسواسی اسـت، سعی کنید تا جاییکه از دستتان برمی‌آید در مرتب نگه داشتن منزل کوشا باشید. حتی اگر مطمئن هستید کـه نمیتوانید در حد استاندارد همسرتان با نظم و ترتیب باشید، حداقل ریخت‌ و پاش اضافی هم نکنید.
 
از محبت‌ های همسرتان قدردانی کنید
از همراهی و حمایت همسرتان قدردانی کنید و بگذارید بداند کـه سپاسگزارش هستید.بجای این کـه مدام نِق بزنید و دائماً از مشکلاتی کـه در زندگی مشترکتان دارید شاکی باشید، نیمۀ پر لیوان را هم ببینید. مثلا اگر همیشه همسرتان با خوشرویی بـه استقبالتان می آید و درهر شرایطی پای صحبت‌ هایتان مینشیند باید سعی کنید:

بـه طریقی نشانش دهید کـه متوجه همراهی و حمایتش هستید. مستقیما تشکر کنید یا این کـه یک یادداشت مهربانانه بنویسید. این کـه نسبت به رفتارهای محبت‌ آمیز همسرتان بی‌اعتنا باشید، نشانۀ بی‌احترامی اسـت و موجب می شود کـه همسرتان فکر کند محبت‌ هایش را اصلا نمی بینید.
 
به خودتان احترام بگذارید
کسیکه بـه خودش احترام نمی گذارد، با همسرش هم نمیتواند محترمانه برخورد کند. احترامِ بخود رمز پیروزی در روابط زن و شوهری و بطور کلی زندگی اسـت. بـه بدن خود احترام بگذارید و از رفتارهای پرخطری کـه برای‌تان بی‌احترامی بـه همراه خواهند آورد بپرهیزید. مثلا دخانیات مصرف نکنید و با دیگران گلاویز نشوید.

دوست صمیمی خودتان باشید، چرا کـه یک دوست صمیمی بـه خوبی درک می کند که چه رفتاری دوستش را رنجیده‌خاطر خواهد کرد و احترامش را از بین خواهد برد. خلاصه این کـه سعی کنید بهترین ورژن خودتان باشید. در غیر این صورت نه تنها نمی توانید بـه همسرتان احترام بگذارید، بلکه بـه‌ اسانی طعمه‌ی افرادی خواهید شد کـه برای‌تان هیچ احترامی قائل نیستند.
 
وقتی به اختلاف نظر بر می‌خورید، به جای مشاجره، مصالحه کنید
 
برای این کـه احترام همسرتان را حفظ کنید، باید یاد بگیرید در مواقعی کـه بـه اختلاف نظر برمی‌خورید بـه مصالحه برسید. اگر قصد دارید در مورد قضیه‌اي یک تصمیم مشترک بگیرید، ابتدا باید صحبت‌هـای هم دیگر رابه دقت بشنوید و از موضع یک دیگر کاملا باخبر شوید. فقط دراین صورت اسـت کـه می توانید جوانب مثبت و منفی قضیه رابه شکلی محترمانه بـه بحث بگذارید ودر نهایت بـه نتیجه‌اي برسید کـه خوشایند هردو نفرتان باشد.
 
بجای این کـه حرف‌تان رابه قیمت جریحه‌دار کردن احساسات همسرتان بـه کُرسی بنشانید، سعی کنید بـه مصالحه برسید تا طرف مقابل‌تان را هم خشنود کرده باشید. وقتی تصمیم مهمی می گیرید و واقعا نمی توانید بـه بخشی از خواسته‌هـای‌‌‌تان بی‌اعتنا باشید، از همسرتان محترمانه تقاضا کنید اندکی کوتاه بیاید و خواسته‌هایي راکه دارید نادیده نگیرد.
 
هم خودتان و هم همسرتان تمرین کنید که جوابگوی اشتباهات‌تان باشید
 
هم خودتان و هم همسرتان باید یاد بگیرید کـه مسئولیت رفتارهای‌تان را بپذیرید و جوابگوی اشتباهات‌تان باشید. این کـه درصورت بـه خطا رفتن فقط عذرخواهی کنید کافی نیست، بلکه باید کاملا آگاه باشید کـه کدام رفتارهای‌تان موجب رنجش همسرتان میشوند ودر مقابل، همسرتان نیز باید بداند کـه از کدام رفتارهای ریز و درشتش رنجیده‌خاطر می شوید.

مثلا اگر یک شب دو ساعت دیرتر از همیشه بـه منزل آمدید و با این کـه میدانستید همسرتان برای شام منتظرتان است، یک زنگ هم نزده بودید، باید انتظارش را داشته باشید کـه همسرتان این رفتارتان را توهین‌آمیز تلقی کند. دراین‌گونه موارد چاره‌اي ندارید جز این کـه جوابگوی رفتار توهین‌آمیزتان باشید. اگر بتوانید مسالمت‌آمیز درباره‌ی اشتباهات‌تان صحبت کنید، یعنی رابطه‌ تان در مسیر درستی قرار دارد.
 
وقتی اشتباهی مرتکب می‌شوید عذرخواهی کنید
 
وقتی اشتباهی مرتکب می شوید عذرخواهی کنید تا احترام همسرتان حفظ شود. بجای این کـه اشتباه‌تان را انکار یا لاپوشانی کنید، بـه همسرتان نشان دهید کـه از صمیم قلب متأسف هستید. تأسف‌تان را نه فقط در حرف بلکه در عمل نیز ثابت کنید و همه ی‌ی تلاش‌تان رابه کار بگیرید تا خطای مرتکب شده را دوباره تکرار نکنید. مثلا این کـه فقط بگویید: «متأسفم کـه باعث شدم احساساتت جریحه‌دار بشه.»
 
یا «ببخشید کـه باعث شدم اعصابت حسابی بـه هم بریزه.» کافی نیست. باید مسئولیت خطایی راکه مرتکب شده‌اید بپذیرید و نشان دهید کـه حقیقتا متوجه اشتباه‌تان شده‌اید. بـه چشم‌هـای همسرتان نگاه کنید و بگویید کـه چقدر بابت اتفاق پیش آمده پشیمان هستید و چقدر دلتان میـــخواهد دلخوری‌هـای اخیر را جبران کنید.
 
یاد بگیرید خودتان را به جای همسرتان تصور کنید
وقتی سعی دارید بـه یک تصمیم مشترک برسید یا حتی وقتی کارتان بـه جر و بحث کشیده می شود، سعی کنید خودتان رابه جای طرف مقابل بگذارید. مثلا اگر پدر همسرتان در بیمارستان بستری اسـت، قبل از این کـه سرِ شستن ظرف‌ها دعوا بگیرید، با خودتان فکر کنید کـه همسرتان در حال حاضر چـه غصه‌ی بزرگی در دلش دارد.

قبل از شروع هر گفت‌وگو یا مشاجره‌اي اندکی بـه خودتان فرصت دهید تا قضیه را از موضع همسرتان ببینید. این کـه بتوانید خودتان را چند لحظه‌اي بجاي همسرتان تصور کنید، رفتار ملاحظه‌گرایانه‌اي اسـت کـه بـه همسرتان نشان می دهد برایش احترام خیلی زیادي قائل هستید.
 
شنوندۀ خوبی باشید
در روزگاری زندگی می کنیم کـه تعداد زیادی از مردم اینقدر سرشان بـه دنیای فناوری گرم اسـت کـه اصلا وقت گوش دادن بـه درددل‌هـای هم دیگر را ندارند. برای این کـه بـه همسرتان احترام بگذارید، باید وقتی برای‌تان صحبت می کند بـه دقت پای صحبت‌هایش بنشینید. تلفن همراه‌تان را کنار بگذارید و ارتباط چشمی برقرار کنید. سعی کنید حواس‌تان بـه محیط اطراف پرت نشود.
 
موقع گوش دادن نباید وسط حرف همسرتان بپرید یا تا زمانی کـه مشورت نخواسته نصیحتش کنید، فقط کافی اسـت سراپا گوش باشید. برای این کـه نشان دهید شنونده‌ی خوبی هستید، بعد از این کـه صحبت‌هـای همسرتان بـه پایان رسید، بعضی صحبت‌هایش را در قالب کلمات خودتان تکرار کنید تا طرف مقابل متوجه شود پیامش را کاملا درک کرده اید. مثلا بگویید: «می‌فهمم چقدر ناراحتی کـه رئیست قَدرِت رو نمی‌دونه.»
 
به خط قرمزهای همسرتان احترام بگذارید
خط قرمزهای هم دیگر را بشناسید و سعی کنید از این خط قرمزها عبور نکنید. شاید همسرتان دوست نداشته باشد بـه عکس‌هـاي قدیمی داخل صندوقچه‌‌اش سَرَک بکشید یا درباره‌ی گذشته‌اش با دیگران صحبت کنید. هرگز همسرتان رابه دلیل اضافه‌وزنش در دوران کودکی دست نیندازید. شاید همسرتان دوست نداشته باشد بعضی وسایل مورد علاقه‌اش رابا کسی شریک شود، پس درکش کنید.

شاید همسرتان مایل نباشد درباره‌ی همسر سابقش حتی یک کلمه صحبت کند و این رفتارش برای‌تان غیر قابل پذیرش باشد. دراین قبیل موارد، می توانید از همسرتان بپرسید کـه چرا دوست ندارد دراین مورد صحبت کند، اما رعایت ادب فراموش‌تان نشود. پس اگر نمیتوانید با بعضی خط قرمزهای همسرتان کنار بیایید، چاره‌اي نیست جز این کـه محترمانه درباره‌ی این مسئله گفت‌وگو کنید.
 
به همسرتان کمک کنید تا اهدافش را تحقق ببخشد
برای این کـه بـه همسرتان احترام بگذارید باید بهترین‌ها را برایش بخواهید و کمک کنید تا با پرورش قابلیت‌هایي کـه دارد، رؤیاهایش رابه واقعیت تبدیل کند. مثلا بـه همسرتان قوت قلب دهید تا نگارش کتابی راکه پنج سال پیش آغاز کرده بود بـه سرانجام برساند. هرگز بـه همسرتان القا نکنید کـه نمیتواند بـه آرزوهایش برسد. در عوض، همیشه همسرتان را تشویق کنید کـه بـه درجات بالاتر صعود کند.
 
اما اگر احساس می کنید کـه تحقق برخی اهداف همسرتان امکان پذیر نیست و دلایل مشخصی نیز دارید، باید دیدگاه‌تان را دوستانه و مسالمت‌آمیز بـه بحث بگذارید. حتی اگر برخی اهداف همسرتان را در تضادِ با خواسته‌هـای خودتان می بینید، باید بجای این کـه جلوی تحقق اهدافش را بگیرید، درباره‌ی اختلاف نظرتان مصاحبه کنید.
 
با همسرتان همدردی کنید
در یک رابطه‌ی موفق باید بتوانید با همسرتان همدردی کنید. اگر همسرتان واقعا برای‌تان اهمیت دارد، باید بتوانید عشق‌تان را ابراز کنید ودر مواقع سختی قادر بـه گذشت باشید. باید بپذیرید کـه همسرتان هم گرفتاری‌هـای خاص خودش را دارد. حتی اگر همسرتان دست بـه کاری زده کـه از ابتدا با انجامش موافق نبوده‌اید، بازهم حق ندارید احساساتش را در فراز و نشیب‌هـاي مسیری کـه پیش گرفته نادیده بگیرید.
 
تحت هیچ شرایطی به همسرتان دروغ نگویید
برای این کـه اصل احترام بـه همسر را رعایت کنید، باید بـه تمامی موارد فوق راستگویی را هم اضافه کنید. هرگز درباره‌ی این کـه چرا از سر کار دیر بـه منزل برگشتید دروغ نگویید. حواس‌تان باشد رفتاری نکنید کـه باعث بی‌اعتمادی همسرتان شود. شاید مایل نباشید درباره‌ی بعضی مسائل خصوصی‌تان صحبت کنید، اما این بی‌میلی دلیل نمیشود کـه صافْ صافْ بـه چشم‌هـای همسرتان نگاه کنید و دروغ ببافید.

اگر همسرتان بی‌اعتماد شود، بـه سختی می توانید اعتمادش را دوباره جلب کنید. حتی گاهی دروغ‌هـای مصلحت‌آمیز نیز ممکن اسـت موجب رنجش طرف مقابل‌ شوند. در هر صورت اگر بـه دروغ گفتن بـه همسرتان عادت کرده اید، آگاه باشید کـه این رفتارتان چیزی جز بی‌احترامی نیست.
 
گاهی وقت‌ ها بگذارید همسرتان با خودش خلوت کند
اگر همسرتان عنوان کرد کـه نیاز دارد اندکی با خودش تنها باشد، خلوتش رابه هم نزنید. هر شخصی گاهی نیاز دارد برای سر و سامان دادن بـه افکار یا حتی کارهای عقب‌مانده‌اش چند مدتی با خودش خلوت کند. فکر نکنید همسرتان از دست‌تان خسته شده یا حوصله‌تان را ندارد. اگر از این تصمیم بـه دلهره افتاده‌اید، می توانید نگرانی‌تان رابا همسرتان در بین بگذارید تا خیال‌تان از این بابت آسان شود.
 
یادتان باشد وقتی دراین مورد با همسرتان صحبت میکنید، حالت تدافعی بـه خودتان نگیرید. مثلا می توانید با لحنی آرام بـه همسرتان بگویید: «عزیزم، چند وقته خیلی باهم نبودیم، الآنم اگه بخوای با خودت تنها باشی، خیلی دلم برات تنگ می‌شه.» و بـه این ترتیب بـه همسرتان نشان دهید کـه برایش احترام قائل هستید.
 
همسرتان را در جمع خجالت‌ زده نکنید
هرگز همسرتان را در جمع، چـه در مقابل اعضای خانواده و چـه در مقابل غریبه‌ها، مورد سرزنش قرار ندهید. اگر مشکلی با همسرتان دارید، باید در خلوت خودتان مطرحش کنید، نه در جمع دیگران. اگر همسرتان را در جمع خجالت‌زده و سرافکنده کنید، نه تنها بـه شدت از دست‌تان می‌رنجد، بلکه اطرافیان‌تان هم در معذورات قرار میگیرند. اگر در جمع بـه همسرتان پرخاش کردید، حتماً عذرخواهی کنید و پشیمانی‌تان را نشان دهید.
 
پشت سر همسرتان نزد دیگران بدگویی نکنید
نباید مسائل خصوصی زندگی‌تان را نزد خانواده یا دوستان‌تان فاش کنید و درباره‌ی رفتارهای آزاردهنده‌ی همسرتان بدگویی کنید. شاید گاهی وادار شوید درباره‌ی مشکلات خانوادگی‌تان از دیگران مشورت بگیرید، اما یادتان باشد کـه اگر مدام از همسرتان نزد خانواده و دوستان بدگویی کنید، راه بـه جایی نخواهید برد. این کـه در غیاب همسرتان پشت سرش بدگویی کنید، نشانه‌ی بی‌احترامی اسـت.
 
نگذارید احساسات منفی‌ تان تلمبار شوند
هرگز اجازه ندهید احساسات‌تان آن قدر روی هم تلمبار شوند کـه دیگر چاره‌اي جز داد و فریاد نداشته باشید. اگر چیزی آزارتان می دهد، از همسرتان بخواهید کـه چند لحظه‌اي بنشیند تا جدی درباره‌ي این قضیه صحبت کنید. آن‌قدر طولش ندهید تا خودِ همسرتان علت ناراحتی‌تان را حدس بزند یا زمانی سر صحبت را باز کند کـه موقعش نیست.
 
احساسات همسرتان را با تعریف و تمجیدهای بی‌ جا از همجنس‌ هایش جریحه‌ دار نکنید
 
فرقی نمیکند، هم زن و هم شوهر، نباید طوری رفتار کنند کـه همسرشان فکر کند رابطه‌‌ی زناشویی‌شان را جدی نگرفته‌‌اند و بـه اصول زندگی مشترک پایبند نیستند. اگر مدام نزد همسرتان با آب و تاب فراوان از جذابیت‌هـای فلان آقا یا خانم حرف بزنید، مطمئنا همسرتان را رنجیده‌خاطر خواهید کرد.

برخی افراد نسبت بـه این‌گونه تعریف و تمجیدها حساس‌ترند، اما بعنوان یک قانون کلی هرگز نباید درباره‌ی هم‌جنس‌هـای همسرتان طوری صحبت کنید کـه احساس کند مورد توهین و بی‌احترامی قرار گرفته اسـت. در جمع خصوصی دوستان‌تان نیز نباید از این حرف‌ها بزنید، چرا کـه این رفتار چیزی جز بی‌احترامی بـه همسرتان نیست. حتی اگر همسرتان در جمع‌تان حضور نداشته باشد، بازهم اجازه‌ی چنین رفتاری را ندارید.
 
نسبت به محبت‌ های همسرتان بی‌اعتنا نباشید
محبتهای همسرتان را هر چند کوچک فراموش نکنید ونشان دهید کـه بابت محبت‌ هایش سپاسگزارش هستید.با این رفتار بـه همسرتان ثابت می کنید کـه رابطه‌ تان تاثیر مثبتی روی زندگی‌تان داشته اسـت.بنشینید با خودتان فکر کنید آخرین باری کـه عشق تان رابه همسرتان ابراز کردید، کی بود؟
 
اگر یادتان نیامـد میتوانید مطـمئن باشـید کـه یک جاي کار می‌لنگد، چرا کـه حتّمـا مدتهـای خیلی زیادی اسـت محبّتهای همسـرتان دیگر بـه چشم‌ تان نمی آیند. اما حتّی اگـر سرتان خیلی شلوغ بود بازهم سعی کنید هرروز و هر لحظه عشقتان رابه همسـرتان ابراز کنید و نشـان دهید کـه برایش اهمیّت قائل هستید.
 
نوشته نشانه های عشق واقعی در رابطه دونفره | بایدها و نبایدها اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.

بیوگرافی مریم معصومی و همسرش + اینستاگرام و تصاویر جدید مریم معصومی – الوند تبلیغ

بیوگرافی مریم معصومی و همسرش + عکس و اینستاگرام 
امروز بیوگرافی مریم معصومی بازیگر محبوب و خوش چهره را جمع آوری کرده ایم. بیشتر مـا وی را بـه واسطه بازی در سریال بی نظیر همه چیز آن جاست می شناسیم، او نقش دختری دانشجو را داشت، او و نامزدش کـه دچار ناراحتی هاي روانی بود ماجراهی زیادی را دراین سریال پشت سر گذاشتند. مریم معصومی چند وقتی اسـت که کم کار شده، او فعلاً تمرکز خودرا بر روی ورزش منعکس کرده اسـت.
 
بیوگرافی مریم معصومی

مریم معصومی خانم بازیـگر تلویزیون ، زادۀ 20 ماه اسفند ،سال 1365 درشهر اصفهان می‌باشد و 30سال سن دارد. پدرش بازنشسته ومادرش خانه‌ دار هستند. او دختر کوچک خانواده ای هفت نفره اسـت و هر 2 خواهر و 2 برادر بزرگ‌تر او ازدواج کرده اند.
 
تحصیلات مریم معصومی
وی دارای لیسـانس علوم سیاسي می‌باشد وهمچنین فارغ التحصیل دوره‌هـاي عکاسی و بازیگری استاد سمندریان است. او هم چنین سفیر سندرم داون نیز می‌باشد.دربرخی از سایتها شایعه شده بود کـه وي دختر مرجانه گلچین می باشد کـه این خبر واقعیّت نداشت و او هیچ نسـبت با خانـم گلچین ندارد.
 
مریم معصومی و نحوه ورود به بازیگری از زبان خودش
سال 1388 فارغ التحصیل شدم و نشستم هشت ماه شدید برای فوق‌لیسانس علوم‌سیاسی خواندم.مطمئن بودم که سراسري قبول میشوم و بهمین خاطر اصلا در دانشگاهِ آزاد شرکت نکردم و همین حالا پشیمان هستم! سراسري شبانه شهرستان قبول شدم. یک ترم ثبت نام کردم ولي بعد بازیگري را ترجیح دادم به اینکه 2 روز بروم شهرستان و برگردم.

انصراف دادم وفوق لیسانس روی هوا ماند نخستین بار در سال 1388 بدون هیچ دوره و کلاسي در تله فیلم ــ کادوی در به در ــ یوسف تیموري 4 و 5 سکانس بازي کردم.از زمانی کـه نخستین کارم پخش شد دیگر خانواده‌ ام مشکلی با کارم نداشتند.بعد ازآن در کلاسهای استاد سمندریان ثبت‌ نام کردم.

در آن مدت کار نکردم وصبر کردم دورههایم تمام شود تا پخته جلوي دوربین بروم. بعد ازآن دوره‌ هـاي عکاسی‌ ام را شروع کردم. وی در سال 1390 با بازی درسریال « سه‌دنگ‌ سه‌دنگ » بـه کارگردانی شاهد احمدلو توانست بـه خوبي شـناخته شود. آخرین کار وی در تلویزیون نیز حضور درسـریال مرز خوشبختی درنقش بهار بـه کارگردانی حسین سهیلی زاده اسـت کـه ایام نوروز 1396 از شبکۀ 2 پخش شده اسـت.
 
ازدواج و همسر مریم معصومی
خبر رسمی از ازدواج او منتشر نشده اسـت.
 
مریم معصومی می گوید
همه زن​ ها از نوجوانی یکسري ایده‌​آل​‌ها دربارۀ همسر آیندی​شان در ذهن دارند مـن هم ایده‌هایم همیشه مشخص بوده اسـت. در درجۀ اوّل تحصـیلات خیلی برایم مـهم اسـت بخاطر اینکه می​دانم دنیای آدم تحصیل کرده با دنیای آدم​ هاي دیگر فرقي می​کند. خانواده هم یکیدیگر از فاکتورهای مهم برای مـن اسـت.

اینکه آن مردم در چـه خانواده​ای زیر سایه چـه پدر و مادری و با چـه نگرشـی بزرگ شده اسـت.دوست دارم همسر آینده‌ام چـه از لحاظِ مالی و چـه از لحاظِ فکري مستقل از خانواده‌​اش باشد. مـن مرد کامل و مستقل دوست دارم.همه آدم ​ها عشق را تجربه کردند و بـه نظـر مـن عشـق می​تواند بارهـا درمراحل مختلف پیش بیاید.

بستگی بـه این دارد کـه چندبار بخواهـیم آنرا تجربه کنند. مـن یکبار تجربه کردم و دیگر نخواستم تجـربه کنم ولی میدانم فقط کافی اسـت کـه بخواهم. اما مهم‌ترین مساله برای مـن دربارۀ همسر آینده ام این اسـت کـه بـه هنر علاقـه داشته باشد و مانعِ کار مـن نشود. شاید برای همین ترجیح می​دهم همین حالا بـه ازدواج فکر نکنم و یا او هم در همین حرفه فعال باشد.
 
ماجرای حمله افراد ناشناس مریم معصومی
وي در اواخر فرودین ماه مـورد ضرب‌وشتم و حمله افراد ناشناس قرارگرفت کـه منجر بـه زخـمی شدن او شد و اینکار دلیل مشخصی هم نداشـته اسـت.
 
خانواده واقعی مریم معصومی
هیچوقت احسـاس نمیکردم کـه این خـانواده نصرت عشقی اسـت واقعا احساس می کردم کـه این خانواده ماسـت و مـن دختر این خانواده هسـتم.کلاً انرژی خوبی درکار بود.

هرشب سریال را با دقت میدیدم وسعی می کردم اشکالاتم را دریابم کـه برای کارهای بعدی تکرار نکنم. از اطرافیان نظرسنجی می کنم و می خواهم کـه ضعف‌ هایم رابه مـن گوشزد کنند.
 
بداهه گویی‌ های گروه مریم معصومی
با اجازه نویسـنده و کارگردان بداهه‌گویی داشتیم ولی نه بـه اندازه‌ ای کـه از متن دور شویم. از نویسنده خوبمان آقای مسعودی خیلی تشکر میکنم کـه همیشه سرصحنه حاضر می شدند و انرژی خوبی رابه گروه منتقل می کردند. گاهی اوقات هم کارهایی میکردند کـه مـا حیرت‌زده می‌شدیم.
 
مریم معصومی تلویزیون بهتر است
کار در تلویزیون، سینماوتئاتر را دوست دارم ولي اول تلویزیون و بعد بـه سینما و تئاتر علاقه‌ مندم بـه نظـرم تـلویزیون شـروع خوبی اسـت.
 
الگوهای ایرانی مریم معصومی
الگوهای بازیگري خارجی را انتخاب نمی کنم چون اعتقاد دارم درکشور خودمان اساتید بزرگی چون آقای انتظامی – آقای نصیریان – اقای پرستویی و… داریم کـه نیازی نیست از بازیگرانِ خارجی الگوبرداری کنیم.

ضمنِ این‌ کـه شرایطِ بازی درکشور مـا با کشور هـای دیگر تفاوت دارد.بازی امین حیایی و باران کوثري را خیلی دوست دارم. آرزو دارم کـه با کارگردانهای صاحب‌ نام کار کنم.
 
فیلم با تخمه آفتابگردان مریم معصومی
خیلي فیلم می بینم و اهل سینما و تئاتر رفتن هستم و موقع فیلم‌برداری هم اگر وقتِ کوچکی پیدا می کردم سریع می‌رفتم سینما.یکی از تفریحاتِ مهم مـن فیلم دیدن بـه همراه یک کاسه بزرگ از تخمه آفتاب‌گردان اسـت و بعد هم تجزیه و تحلیل آن فیلم.
 
مریم معصومی اهل کار کردن در خانه نیستم

اصلاً اهل اشپزی وکار خانه نیستم.در خانه دست بـه سیاه‌وسفید نمی زنم خیلی کم پیش آمده کـه ظرف بشورم مگر اینکه وادار شوم امّا امان از روزی کـه آشپزی کنم با اینکه تجربه ندارم اما دست پختم عالیه
 
مریم معصومی زندگی من در چهار کلمه
مریم معصومی بـه شدت ورزش می کنم ورزش اصلی مـن شـنا و بدن سازی اسـت. زندگي مـن در 4 کلـمه خلاصـه میشود « بازیـگری – ورزش – عکاسی و خواب »
 
مخالفت پدر و مادر مریم معصومی با بازیگر شدن او
خانه دار هستم 2 خواهر و یک برادر مریم ازدواج کردند وفقط مریم و برادر بزرگترش مجرد هستند وبا مـا زندگی میکنند. مریم از بچگي در همه زمینه‌ ها مثل نقاشي – موسیقی و… خیلی با استعداد بود.ولی هیچوقت دوست نداشتم مریم بـه سمت هنر و بازیگری برود.

مریم می خواست بازیگری و کارگردانی بخواند ولی مـن بـه شدت مخالف بودم و می گفتم یا باید پزشک بشوی یا مهندس کـه باعث رنجش مریم میشد. وقتی کـه وارد دبیرسـتان شد رفتم رشته ریاضي ثبت نامش کردم ولی وقتي کـه فهمید مـن رشتۀ ریاضی ثبت‌ نامش کردم خیلی ناراحت شد وگفت مـن ریاضی دوست ندارم و می خواهم علومِ انسانی بخوانم.

با توجه بـه اینکه مرغ مریم خانم یه پا داره رشته‌ اش را عوض کرد.مـن و پدرش موافقت کردیم کـه رشتۀ انسانی بخواند بـه این شرط ‌کـه هر رشته‌ ای میخواند دکترایش را بگیرد. همیشه معلم‌ هایش دوستش داشتند و میگفتند کـه خیلی با استعداد فروتن و با گذشت و خونگرم اسـت.

همیشـه نمره‌ هایش خوب بودو حتی معدل پیش‌دانشگاهی‌ اش 19/60 شد در دانشـگاه هم نمراتش بالا بود وخیلی زود درسهایش را پاس کرد و درسـش بـه پایان رسید.بعد از لیسـانس هم وارد بازیگری شد.مـن و پدرش اول مخـالف بودیم.چون همیشه یک هاله‌ ای دور سینما وجوددارد و بـه آدم اسـترس می دهد.

نخستین بـاری کـه مریم رفت جلوي دوربین مـا اصلا اطلاع نداشتیم وخانم یک روز آمد و گفت رفتم فیلم بازی کردم نخستین باری کـه تصویرش را در تلویزیون دیدیم ازآن سختی‌ها دست برداشتیم و دیدیم کـه توانایی‌ اش را دارد. مـن همیشه سعی کردم دخترم را طوری تربیت کنم کـه یک خانم کامل باشد برای جامعه‌ ای کـه درآن زنـدگی می کنم و فـکر می کنم تلاشم جواب داده اسـت چون اطرافیان این رابه مـن می گویند.
 

 
در ادامه مرور اینستاگرام مریم معصومی
در آخر نیز مرور داریم بر چند پست اینستاگرامی مریم معصومی و از زاویه نزدیک تری با او و روزمرگی هایش آشنا می‌شویم، هم چنان با مجله پارس ناز همراه باشید.

مریم معصومی نوشت: نازنینا تـو دل از مـن بـه کـه پرداخته‌ای؟

مریم معصومی نوشت: بـه زيبايي، نگاه ميكنم كه غمگين اسـت بـه تنهايي

مریم معصومی نوشت: ﺧﻮﻥ ﻣﯽ‌ﺷﻮﯼ ﻭ ﺩﺭ ﺭﮒ ﺭﮒِ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯽ

بیوگرافی مریم معصومی و همسرش + اینستاگرام و عکسهای جدید مریم معصومی

مریم معصومی نوشت: مرا خود با تـو چیزی درمیان اسـت

مریم معصومی نوشت: مـا هيچ مـا نگاه

مریم معصومی نوشت: چشم از او جِلوه از او مـا چـه حريفيم ای دل؟

مریم معصومی نوشت: عكس: بهار رضايي

مریم معصومی نوشت: #تست_گريم

مریم معصومی نوشت: گريم: @marzi_rhnm
 
نوشته بیوگرافی مریم معصومی و همسرش + اینستاگرام و تصاویر جدید مریم معصومی اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.

دانلود آهنگ جدید حمید دهقان بنام گس – الوند تبلیغ

دانلود آهنگ جدید حمید دهقان بنام گس با بالاترین کیفیت

Download New Music Hamid Dehghan – Gass
 ترانه سرا: نازنین محسنی , آهنگساز: حمید فیروز دهقان و علی دینه 
تنطیم کننده و میکس ومستر: علی دینه , الکترویک گیتار: فرزاد رصای
برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …

دانلود آهنگ جدید حمید دهقان بنام گس
چرا من هنوزم تو این کافه امو
چشاشو تو فالم صدا میزنم
تو فنجون خالی چی دیدم چرا
واسه دیدنش دست و پا میزنم
خیال میکنم روبرومه هنوز
نشستیم یه گوشه ، دمِ پنجره
یه جوری هواشو نفس میکشم
که عطرِ وجودش به خوردم بره
یه کافه تو شمرون ، یه دودِ غلیظ
دو تا قهوه ی تلخ و گس روی میز
گپ وگفتگویی که شیرین شده
نگاهِ رمانتیک و لبخندِ ریز
از اون صحنه هایی که دیوونه اشی
که آدم تو خوابم نمی بینتش
ولی حیفِ ما حیفِ این ماجرا
ندیده تموم شد رسیدیم تهش
یه کافه تو شمرون یه دودِ غلیظ
یه سیگارِ تند و یه قهوه رو میز
یه مردی که حالا روانی شده
با حالِ خراب و یه قلبِ مریض
دانلود با کیفیت 128 – 3.10 مگابایت[دانلود – Download]دانلود با کیفیت 320 – 7.50 مگابایت[دانلود – Download]The post دانلود آهنگ جدید حمید دهقان بنام گس appeared first on دانلود آهنگ جدید با لینک مستقیم.

اشعار رحلت حضرت محمد | شعر و نوحه برای رحلت رسول اکرم (ص) + عکس – الوند تبلیغ

نوحه و اشعار برای رحلت پیامبر + شعر برای رحلت رسول اکرم
 
در اینبخش بـه مناسبت فرارسیدن رحلت حضرت محمد آخرین برگزیده خداوند، اشعاری رابه همین منظور جمع آوری کرده ایم. حضرت محمد سه روز متوالی در غار حرا مشغول پرستش خداوند بود، در آخرین ساعات این پرستش طولانی مدت مردی نزد او آمد و گفت: مـن جبرئیل فرستاده خداوند بر روی زمین هستم و تـو ای محمد برگزیده خداوند در میان تمام انسان هـای کنونی و پیامبر خداوند یکتا هستی.

مجله پارس ناز فرارسیدن رحلت رسول اکرم را تسلیت عرض میکند
 
این شرح ماجرا غوغا کند سرم
شاه مدینه و بی‌گنبد و حرم ؟
تصویر قبر تـو فریاد غـربت اسـت
صبري بـه مـا بده ای صاحـب کرم
**********
میــخونه رگ‌هـای تنـم مـــــن عاشق پیغمــــبرم
روز محشر فریادمـه مـن عـاشـق پیغمبـرم
عزتم اینه تـو ایـن راهم
دل‌خوشیـم اینه کـه فـردا هم
تـو بهـشت با رسول الله م
عـاشق نبی‌الله م مـن
ذکر علی ولی الله مـن عاشق پیـغمبرم
ذکر شه کربوبلا مـن عاشـق پیغمبرم
ذکر هـر نفس نوکـرها
ذکر روی لـب دلبرها
ذکـر هر دم پیغمبرها
عاشـق نبی‌الله مـن

سینه پر شرار ناله و آه
دل زازل با ولای تـو همراه
سَيّدُنا آقا یا رسول الله
سَيّدُنا آقا یا رسول الله
مرغ دلم میزنه پر یا مولا
بـه مدینه حرم آرزوها
دم میگیره یا محّمد یا زهرا
سیّدُنا آقا یا رسول الله
مکتـب تـو رحمـته و عنـایت
بنـدگـی و کـرمـه و هـدایت
جـان همه عالمیـن بـه فـدایت
سَيّدُنا آقا یا رسولَ الله
راه شما راه عروج و عزت
کـن تـو دعـا برای مـا ز رحمت
تا کـه بشـیم دور از گـناه و غفـلت
سَيّدُنا آقا یا رسول الله
کن نظری کـه بشیم از دل وجان
در ره دین و مسیر شهیدان
خادمای راه عترت و قرآن
سَيّدُنا آقا یا رسولَ الله
 
**********
 
ای مظهر نور خدا حضرت خَتمُ الاَنبیا
در غم تـو ارض و سما ناله زند واویلتا
رفتی وفاطمه عزا گرفته
دلش بهانه تـو را گرفته
مدینه رنگی از جفا گرفته
یا مصطفی سیدی یا محمد
ای زغم فراق تـو داغ دل همه جلی
با رفتنت ازین ‌جهان شکسته شد رکن علی
امیر مومنان بـه دیده‌تر
زبعد جان سپردن تـو سرور
هم داغ رهبر دیده هم برادر
یا مصطفي سیدی یا محّمد
بعد تـو ای ختم رسل زدند اهل فتنه‌ها
بـه پیش دیده علی بـه پشت درفاطمه را
حقّ رسـالتت چـه خوش ادا شد
محسـن تـو بـه پشـت در فدا شد
و این شروع داغ کربلا شد
یا مصطفی سیدی یا محّمد
 
**********
 
فروغ اسم اعظم یا محّمد یا رسول الله
نوای اهـل عالم یا محّمد یا رسول الله
رسول الله مدد
قلوب مؤمنین و پیروانت جاي تـو باشد
امید دل نظر بر گنبد خضرای تـو باشد
رسولُ الله مدد
همه اجزای عرش و کهکشان‌ها بر تـو می نازند
تـو آن نوری کـه اهـل آسمان‌ها بر تـو می نازند
رسولُ الله مدد
اَلا ای مهر رویت تا ابد نام و نشان مـا
سزد کـه گیرد از داغت شراره قلب وجان‌ مـا
رسولُ الله مدد
منم سائل بـه لطف و رحمتت ای شاه انس و جان
دعا کن تا شوم سرباز راه عترت و قران
رسول الله مدد
برای آخرت بر مـا بده یا سیدی توشـه
مدینه آیم و زانجا روم بـه قبـر شش گوشه
حسیــــــــن جانم ‌حســــین
دعا کن یا رسول الله کـه در راه ولا باشیم
و هر سال اربعین محرم بـه حج کرببلا باشیم
حسیـــن جانـم حســــین
بـه اخلاص و بـه تقوی دختـرت را نور عین باشیم
وَ مـا و نَسلِمان وَقفِ رَهِ عشق حســین باشیم
حسین جانم حسین

ای پیغمبر امت پیـغام آور رحـمت
از عـالم سرآمد مولا یا محّمد
تـو ختـم رسولانی پرچمدار ایمانی
بر قـلبت زیزدان نازل گشته قرآن
رحمان و رحیم مـن راه مستقیم مـن
از نور ولایت ای جانم فدایت
ای آرامش دل‌ها مولا یا اباال‌زهرا
حمد و قدر و کوثر،ای خورشید محشر
ای عالم فقیر تـو جنت درمسیر تـو
مـن با تـو زهیرم عاقبت بـه خیرم
هستم نور عین تـو عاشـق حسـین تـو
در شور و نوایم اهل کربلایم
 
**********
 
ای حق نیافرید کسی را مثال تـو
خورشید جلوه‌ای اسـت زنور جمال تـو
ای محرم حریم خداوند ذوالجلال
ای عقل مانده مات زجاه وجلال تـو
هرجا بـه آیه آیۀ قرآن کـه بنگرم
گفته خدا سخن زجلال و کمال تـو
ای برگزیده‌ای کـه توئی ختم انبیا
وین افتخار داده بـه تـو ذوالجلال تـو
دیدار توست موهبت خاص کردگار
دارند انبیاء همه شوق وصال تـو
از آسـمان رسید هرآن گه حضور تـو
جبریل بوســه زد بـه غبار نعال تـو
امشـب بـه وادی دل مـن شور و محشراست
سردست هردلی کـه ندارد خیال تـو
ای کعبۀ امید همه‌در نماز عشق
محـراب ماست ابروی هم چون هلال تـو
دامان اهل بیت تـو حبل المتین ماست
دست توسل مـن و دامان آل تـو
مـن کیستم غلام غلامان کوی تـو
ای کاش پانهد بـه سر مـن بلال تـو
هرکس گشود لب چو وفایی بـه مدح تـو
یک نکته هم نگفت سخن از خصال تـو

رحلت رسول الله
ازاین جهان عازم روسوی جانانم
زهرا مکن گریه سوزد دل وجانم
جانان مـن بودي ای برپدر مادر
باگریه‌هـای خود کردی تـو گریانم
این لحظۀ آخردل ناگران باشم
با تـو جفا گردد ای روح وریحانم
هارون مـن حیدر با سامری ماند
آنگه کـه دیگر نیست در پیکرم جانم
برحق آقایـت چشمان خود بندند
از هم جدا سازند عترت و قرآنم
دیگر مکن زاري تـو نخستین باشی
برمن بپیوندي ای آسانِ جانم
آتش بر افروزند در پشت در باشي
از بهر آن حالت حالا پریشانم
تـو نقش برخاک ودست علی بسته
پرپر شود نوگل از باغ وبستانم
کردم سفارش مـن تا حرمتت دارند
حرمت شکن باشند خلق مسلمانم
 
**********
 
مدیّنه نوحه خوان مـکه سـیه پـوش
چراغ عمر پیغمبر شدخاموش
قران می‌گرید
از آه زهرا
صلی الله علیک  یا رسول الله
غـروب خورشید اسـت خـون می‌گـرید ماه
فما اعظم المصیبه یا الله
اصبنا بـک
یا حبیبنا
صلی الله علیک یا رسول الله
آتش شعله ور از خانۀ مولاست
تنها گشته علي تنها تر زهراست
شکست این عزا
رکن علي را
صلی الله علیک یا رسول الله
 
**********
 
ملـک نوحـه سرا شد در سـماوات
سوگواری کـند مادر سادات
یا رسول الله یا رسول الله
مدیّنه رخـت ماتم رابه بر کن
گریبان چـاک زن  خاکی بـه سـر کن
بیا هم ناله با خیر النساء شو
بیا و گریه بر خیر البشر کن
یا رسول الله
ملک نوحه سرا
بنفشه دیده تر دل‌خون شقایق
شده دریای غم دل‌هـای عاشق
علي با اشک دیده آب مي‌ریخت
بـه روی پیکر قرآن ناطق
یا رسول الله
ملک نوحه سرا
نشسته اشک غم در چشم زمزم
بـه تن کرده حرم پیراهن غم
صدای نوحۀ قرآن بلند اسـت
گرفته ختم درترحیم خاتم
یا رسول‌الله
ملک نوحه سرا

بعد تـو بابا زندگی واسۀ مـن حروم میشه
تـو چشم شعله‌هـای غم عمر منم تموم میشه
یه دسته هیزم میارن یه دسته آتیش می زنن
زخم عمیق سینه‌ام، تـو بی کسی‌ها گم میشه
هیچکی انگار نمی شنوه این ناله‌هـای خسته مو
هیچ‌کی دوا نمیکنه، این پهلوی شکـسته مو
با سیلی زدن بـه روی مـن با نیزه زدن پهلوی مـن
خون می‌چکه از بازوی مـن هر سو میکشن گیسوی مـن
یا سیدی یا طاها مدد یا سیدی یا طاها مدد
بابا ببین چـطور منو دون دون می برنم
زپیچ و تاب کوچه‌ها دامن کشون می برنم
نفس نفس زدن‌ها و نگاه خسته مو ببین
کبود یه صورت و پهلوی شکسته مو ببین
ای آیینۀ نگار مـن، ای باغ منو بهار مـن
بی‌تـو دل مـن پریشونه ، ای صبر منو قرار مـن
 
**********
 
ای مونس و غمخوار مـن
خوشید شام تار مـن
باباي مـن دلدار مـن
بمون کنارم
مـن و علی بدون تـو یاوری نداریم
اسیر غصه‌هـای این روزگاریم
نداره دنیا بي تـو صفایي
بعد تـو بابا داد از جدایی
واي از جدایي
ای کعبۀ دل‌ها نرو
از پیش مـا تنها نرو
بي حیدر و زهرا نرو
باباي خوبم
هستی تـو تکیه گاهم مثل علی پناهم
با رفتن تـو بابا لبریز آهم
برام دعا کن آروم بگیرم
منم کنار جسمت بمیرم
وای از جدایی
ای رحمت الللعالمین
ای هسـتی روح‌الامین
می شه عـلی خونه نشـین
تـو کـه نباشی
روزي رو مـن مي بینم کـه حرمـتم شکـسته
علـی رو می کـشن با دسـتای بسـته
بمـون کنـارم میبینم انـگار
کـه بیـن آتیـش شـدم گرفـتار
وای از جـدایی

از آسـمونا عزا می‌باره
غم دلم رو فلک نداره
حالا کـه داری میری نذار بمونم این جا
منم ببر بابا از این دنیا
برای مـن زندونه مدینه بی‌تـو بابا
قامت کمون می شـم مـن ناتوون می شم
ای وای قـسم می دم بابا
منو نذار تنها
بابا بمون کنارم
نرو کـه زهرا می افته از پا
نرو کـه حیدر می مونه تنها
اگه بری بعد تـو مدینه غوغا می شه
چشای مـن هر شب دریا مي‌شه
اگه بري بعد تـو سقیفه بر پا ميشه
دست نگارم و دارو ندارم
ای وای می بنده این غربت
می شکنه این حرمت
بابا بمون کنارم

هستم گدای رسول‌الله
مرغ هوای رسول‌ الله
می خونه با هر تپش قلبم
جونم فدای رسول الله
همه امیدم یه عمره اینه برا یه بارم کـه شده برم مدینه
برم مدینه تا کـه جوونم چشماي مـن صَحنِ پیمبر رو ببینه
بی‌تابم ودر بـه درم
بی‌تاب صحن دلبرم
مـن عاشـق پیغمبـرم
مـن عاشـق پیـغمبرم
بیا کنـارم برادرم
دلتنگ دیدار آخرم
حالا کـه مـن رفتنی شدم
جون تـو و جون دخترم
دلشوره دارم برای زهرا نذار یه لحظه بعد مـن تنها بمونه
ترسم از اینه کـه روی ماهش نیلی بشه از ضربۀ دست زمونه
داده بهم قلبم خبر
کـه مي‌شه زهرا خونجگر
توي هجوم 40 نفر
واي مـن از دیوار ودر
 
**********
 
کل عوالم تحت فرمان محمد
رزق دو عالم بر سرخوان محّمد
اعجازهای انبیا یک سمت باشد
یک سمت هم اعجاز قرآن محّمد
صدها خلیل الله خدمت‌کار احمد
صدها ذبیح‌ الله قربان محّمد
دینی بـه جز اسلام مقبول خدا نیست
شکرخدا هستم مسلمان محّمد
بهر شفاعت هست در روز قیامت
دست پیمبرها بـه دامان محّمد
جان پیمبر بسته برجان علی و 
جان‌علی هم بسته برجان محّمد
بعد از غدیر خم فقط چندین مسلمان
ماندند پای عهدوپیمان محّمد
مرثیه خوانی پیمبر کار مـا نیست
زهراست اول‌ مرثیه‌ خوان محّمد
ریحانه باغ نبی را چید گلچین
افتاد آتش برگلستان محّمد
زینب گریبان چاک زد درشام و کوفه
از غصّه پاره شد گریبان محّمد
اهـل قـرن در شام و کـوفه کـاش بـودند
تا نـشکند با چوب دنـدان مـحمد
 
**********
 
در پیـش مـن آتـش مـزن بـال و پرت را
خونـین مکـن جان پدر چشم ترت را
فردا همینکه جمع کردی بسترم را
آماده کن کم‌ کم عزیزم بسترت را
آماده کن ازآن کفن‌ها دومین را
بیرون بیاور یادگار مادرت را
بگذار روي سینه‌ ام باشد حسینت
بگذار برقلبم حسن را دخترت را
بگذار با طفلان تـو قدری بسوزم
حالا بگویم حرف‌هـای آخرت را
زاري مکن برحال مـن با حال و روزت
خاکي مکن دنبال بابا معجرت را
تـو بار شیشه داری و می ترسم از تـو
خیلي مواظب باش طفل دیگرت را
وقتي کـه ميریزند هیزم روی هیزم
وقتي کـه می‌سوزاند آتش سنگرت را
بابا حواست باشد آنجا محسنت را
بابا مواظب باش پشت در سرت را
ای کاش میشد روضۀ بازو نمی‌شد
وقتی علي می شوید آهسته پرت را
این جملۀ آخر عزیزم با حسین اسـت
با خود مبر در قتلگه انگشترت را
 
**********
 
قران بخاطر آورد آیاتِ رحمتت را
نادیده میگرفتند وقتی محبتت را
تا ریشه کن شود جهل خوردی چـه خون دل‌ها
اما زیاد کردند با فتنه زحمتت را
بودی امین حق و محض کتابت وحی
دست علی «ع» سپردی بار امانتت را
زخم زبان شنیدی گفتی علی «ع» معَ ٱلحق
زخم زبان شنیدیم دریاب امتت را
پای وصیت تـو با جان و دل نشستیم
از هم جدا نکردیم قران و عترتت را
در اوّلین دقایق شورا گرفته بودند
زهرا «س» چـه گریه می‌کرد متن وصیتت را
دین بی‌تـو منحرف شد با آن همه سفارش
منکر شدند وقتی حتّي شهادتت را
روز دوشنبه بود ویک کوچه غرق فریاد
کردند استجابت آن گونه دعوتت را
با پشته‌هـای هیزم پشت در ولایت
اهل مدینه دادند مزد رسالتت را
 
نوشته اشعار رحلت حضرت محمد | شعر و نوحه برای رحلت رسول اکرم (ص) + عکس اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.

دانلود آهنگ جدید آرش آزادی بنام Visionary – الوند تبلیغ

دانلود آهنگ جدید آرش آزادی بنام Visionary با بالاترین کیفیت

Download New Music Arash Azadi – Visionary
برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …

دانلود آهنگ جدید آرش آزادی بنام Visionary
دانلود با کیفیت 128 – 3.50 مگابایت[دانلود – Download]دانلود با کیفیت 320 – 7.90 مگابایت[دانلود – Download]The post دانلود آهنگ جدید آرش آزادی بنام Visionary appeared first on دانلود آهنگ جدید با لینک مستقیم.

مدل پالتو و مانتوهای زمستانی زنانه و دخترانه 2019 + راهنمای خرید – الوند تبلیغ

مدل مانتو و پالتو زنانه و دخترانه
در اینبخش مدلهای جدید مانتو و پالتوو زمستانی زنانه و دخترانه را جمع آوری کرده ایم. بـه همراه مدلهای امروز نکاتی را هم راجع بـه خرید و انتخاب پالتو و لباسهای زمستانی زنانه مرور میکنیم. هر چـه هوا سردتر میشود ضخامت لباسهای مـا نیز بیشتر می‌شوند و پالتوهای زمستانی بهترین گزینه برای خوش پوشی دراین فصل سرد هستند. در ادامه با مجله اینترنتی پارس ناز همراه باشید.

مدل پالتو و مانتو شیک زنانه

هنگام انتخاب پالتو فقط بـه مدل و رنگ آن توجه نکنید. حتما تگ‌هاي پارچه‌اي داخل پالتو را بخوانید تا ببینید اجزای تشکیل دهنده آن چیست. هنگام خرید پالتو باید توجه داشته باشید کـه آیا میخواهید هر روز ازآن استفاده کنید یا در موقعیت هاي خاص؟ آیا ترجیح می دهید آنقدر گرم باشد کـه تنها هم بشود آنرا پوشید یا می‌خواهید آن رابا لباس دیگری بپوشید؟

تعداد زیادی از پالتوها دو لایه هستند یعنی غیر از این‌کـه بدن را گرم میکنند درمقابل برف و باران هم مقاوم هستند. البته پول بیشتری هم می طلبد. بعلت گرمای زیاد پالتوهای دو لایه دنبال سایزی باشید کـه بـه سایز مانتو یا کت شـما نزدیک باشد چون دیگر نیازی بـه پوشیدن لباس بیشتر در زیر آن نیست.

مدلهای پالتو و مانتو شیک زنانه 2019

مدل مانتو زمستانی بافتنی

نوع و کیفیت پارچه هم از نکات مهمی اسـت کـه باید در انتخاب پالتو بـه آن دقت کنید. پارچه‌اي مانند کشمیر درعین حال کـه حسابی گرم اسـت، سبک هم هست. اما خب، قیمتش هم بالاتر اسـت. پارچه‌هاي پشمی و ابریشمی کـه از پوست بدن حیوانات تهیه شده اسـت گزینه دیگری برای انتخاب شماست. پارچه هاي پشمی مانند یک عایق گرما را حفظ می‌کنند.

 
 
کاربران گرامی سایت پارس ناز برای مدلهای بیشتر پالتو و مانتوهای مد روز بر روی لینک آبی رنگ  زیر وارد شوید.
 

حتما بخوانید : مدل پالتو 97 زیباترین ژورنال مدل های پالتو در سال 2018 «در رنگ های متنوع»

 
 

مدل پالتو فانتزی زنانه 1398

پارچه هاي پشمی در برابر کثیفی، گرد و خاک و ساییدگی مقاومند. برای تمیز کردن پارچه‌هاي پشمی، بهتر اسـت انها رابه خشک شویی بسپارید. درصورتی کـه خودتان در منزل لباسهای پشمی را شستید برای خشک کردن انها را آویزان نکنید. بهتر اسـت روی یک سطح صاف پهن شان کنید.

مدل مانتو بافت زنانه

مدل لباس زمستانی زنانه 2019

طبق معمولً آقایان انواع بلند را انتخاب می کنند، درحالی کـه خانم‌ها مدل‌هاي کوتاه تر را ترجیح می دهند. حقیقتاً کار درست را آقایان انجام می‌دهند چون پالتوهای بلند باعث میشود تمام بدن شـما بـه خصوص پاهای تان گرم شوند و سرما هیچ راهی برای ورود بـه بدن شـما را پیدا نکند؛ در مقابل پالتوهای کوتاه فقط بالا تنه را گرم نگه می دارد.

مدل مانتو ضخیم دخترانه

مدل پالتو دخترانه زمستانی 2019

هنگام پرو پالتو دستهای‌تان را چند بار بـه جلو بکشید یا باز و بسته کنید، درصورتی کـه احساس کردید قسمت ساعد شـما کشیده میشود شک نکنید انتخاب تان اشتباه اسـت. آستین‌هاي پالتو باید طوری باشد کـه بتوانید در زیر آن لباس‌هاي آستین دار یا ضخیم بپوشید. اندازه قد آستین هم باید تا روی مچ دست شـما بیاید کـه آستین لباس شـما از زیر آن دیده نشود.

مدل پالتو زنانه 2019

مدل پالتو و مانتوهای زمستانی زنانه و دخترانه 2019 + راهنمای خرید

حواس تان باشد کـه بـه هنگام نشستن و برخاستن، قسمت دامنی پالتو نباید بالا برود و هیچ کشیدگی نباید در آن ناحیه ایجاد شود. و سخن آخر آنکه پیشنهاد می‌کنیم پالتو را حتما جیب دار انتخاب کنید تا همیشه وادار نباشید برای کوتاه ترین مسافت‌ها هم دستکش بـه دست کنید.هم چنین با توجه بـه آنکه سرما مد و ترند نمي شناسد پیشنهاد میکنیم پالتو را هرچه گرمتر و بدون توجه بـه ترند سال انتخاب کنید…!
 
نوشته مدل پالتو و مانتوهای زمستانی زنانه و دخترانه 2019 + راهنمای خرید اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.

دانلود آهنگ جدید جهاد قباشی بنام راست میگی – الوند تبلیغ

دانلود آهنگ جدید جهاد قباشی بنام راست میگی با بالاترین کیفیت

Download New Music Jahad Ghobashi – Rast Migi
برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …

آهنگ جدید جهاد قباشی بنام راست میگی

دانلود با کیفیت 128 – 3.40 مگابایت[دانلود – Download]دانلود با کیفیت 320 – 8.20 مگابایت[دانلود – Download]The post دانلود آهنگ جدید جهاد قباشی بنام راست میگی appeared first on دانلود آهنگ جدید با لینک مستقیم.

عکس های عاشقانه شهرزاد + عکس نوشته سریال شهرزاد و تصاویر پروفایل عاشقانه – الوند تبلیغ

عکس نوشته سریال شهرزاد | عکس های عاشقانه شهرزاد 
امروز مجموعه اي از عکس نوشته سریال شهرزاد را جمع آوری کرده ایم، عکسهای عاشقانه از زیباترین سکانس ها و شات هاي سریال پرطرفدار و زیبای شهرزاد رابه همراه متن هاي احساسی خاص بـه همراه هم مرور می‌کنیم. سریال شهرزاد سریال عاشقانه اي اسـت کـه پستی ها و بلندی هاي دختری بنام شهرزاد رابه تصویر می‌کشد، این سریال پرفروش ترین سریال در پخش خانگی ایران اسـت.

قباد:
بـه جون امیدت سوگند بخور که دیگه بهش فکر نمیکنی
شهرزاد:
مـن بهت دروغ نمیگم قباد، خاطره ها که نمی می‌رن، می می‌رن؟ این اتاق تاریک ذهن، آزادترین جای جهانه، همه چی از توش میاد و میره، فکر رنگ خیال خاطره. مهم اینه کـه چیو نگه می داری چیو می ریزی دور. من اینو یاد گرفتم قباد.
 
قباد:
شهرزاد نمیدونی، بدون، مـن با تـو چیزایی پیدا کردم کـه هیچ وقت تـو زندگیم نداشتم. نمی خوام از دستش بدم.

قباد:
هر چی باشه، بالاخره مـا همین حالا محرم همدیگه ایم، شهرزاد خانوم
 
شهرزاد:
محرمیت کـه فقط بـه کاغذ نیست، دل آدم باید محرم باشه

شهرزاد:
بخت و اقبال مـن یکی رو همون دو تا جمله بافته… در و همسایه چی میگن، مردم چی میگن. مردم همین حالا کجان بدبختی منو ببینن. تنهایی منو ببینن

 
برای عکس نوشته هاي عاشقانه بیشتر شهرزاد بر روی لینک آبی رنگ زیر وارد شوید.
 

حتماً بخوانید : تصاویری زیبا از عکس نوشته های سریال شهرزاد

 
 

قباد:
فقط یه سوال، خیلی دلم می خواد جوابشو بدونم، تـو هنوزم دلت باهاشه؟
 
شهرزاد:
فراموشی زمان می بره، فقط فکر می‌کنم اگه مـن بـه هر دری زدم و اونی نشد کـه میخواستم بشه، لابد قسمت خرافه نیست، هست واقعا

عکس نوشته های شهرزاد و قباد

متن پروفایل سریال شهرزاد

شهرزاد «بـه قباد»:
مـن بـه هیچ کس غیر از خودم تعلق ندارم بـه عبارت بهتر مال کسی نیستم.

عکس نوشته شهرزاد و قباد

عکس نوشته شهرزاد و فرهاد

قباد:
موقتیه این روزا شهرزاد، می‌گذره. این وسط تنها چیزی کـه مهمه اینه کـه مـن هنوز با همه وجودم دوست دارم. عاشقتم
 
شهرزاد:
خواهش میکنم انقدر تجاوز نکن بـه حریم این کلمۀ ستمدیده بی پناه تـو عاشقی؟ تـو عاشقی واقعا؟ عاشق چیزی رو با چیزی تاخت نمی زنه… عاشق انقدر ترسو نمیشه کـه هنوزهایی بـه هویی نرسیده اینجوری آدمو تنها ول کنه بره.

عکس نوشته دیالوگ شهرزاد

عکسهای عاشقانه شهرزاد + عکس نوشته سریال شهرزاد و عکسهای پروفایل عاشقانه

فرهاد:
شهرزاد دلم میخواست یه سدایی داشتم کـه همه می شنیدند. داد می زدم می‌گفتم مـا تـو یه جـای غریبی از تاریخیم. بعد ها سد سال بعد، مردم اینروزها یادشون می مونه. اینروزها خیلی ملتهبه شهرزاد
 
شهرزاد:
آره ملتهبه، ملتهب و بلاتکلیف! چـه خواب بدی مـن دیدم دیشب
 
فرهاد:
می خوای برات تعبیرش کنم؟
 
شهرزاد:
نه، اصلا حتا نمی خوام تعریفش کنم
 
فرهاد:
خیلی خب، تعریفش نکن ولی یادت باشه دکـتر مصـدق تـاب میاره این همه هجمه را خصوصاً همین حالا کـه شاه گذاشته از مملکت رفته بیرون.
 
شهرزاد:
این یعنی طرفدارای شاه هم ممکنه جری تر شده باشن.
 
فرهاد:
این یعنی اختیار تام برای پزشک مصدق و پزشک فاطمی. خصوصا این‌کـه پزشک فاطـمی پیشـنهاد خلع سلطنت کرده. یعـنی دموکراسی و جمهوری.
 
شهرزاد:
فکر نمی کني این تندروی ها ممکـنه باعث شه همینی هم کـه داریم از دست بدیم؟
 
فرهاد:
کدوم تندروی شهرزاد؟ پیشنهاد پزشک فاطمی خواسته همه مردمه. اینا نشونه‌هاي خوبیه.
 
شهرزاد:
میونه این همه نشونه‌هاي خوب مـن کجا وایسادم؟
 
فرهاد:
تـو بهترین نشونه این روزای مـن. یک دست جام باده و یک دست زلف یار / رقصی چنین میانه می‌دانم آرزوست
 
نوشته عکس های عاشقانه شهرزاد + عکس نوشته سریال شهرزاد و تصاویر پروفایل عاشقانه اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.

دانلود آهنگ جدید حمید بازرگانی بنام رد پای تو – الوند تبلیغ

دانلود آهنگ جدید حمید بازرگانی بنام رد پای تو با بالاترین کیفیت

Download New Music Hamid Bazargani – Rade Paye To
تنظیم: فرزین ابراهیمی , تهیه کننده: رامین طهوری
برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …

آهنگ جدید حمید بازرگانی بنام رد پای تو

دانلود با کیفیت 128 – 3.60 مگابایت[دانلود – Download]دانلود با کیفیت 320 – 8.60 مگابایت[دانلود – Download]The post دانلود آهنگ جدید حمید بازرگانی بنام رد پای تو appeared first on دانلود آهنگ جدید با لینک مستقیم.

روش های خانگی سفید کردن دندان | رهایی از دندان های زرد و سفید شدن سریع دندان – الوند تبلیغ

روش های خانگی سفید کردن دندان | رهایی از دندان های زرد 
در اینبخش روشهای خانگی سفید کردن دندان را جمع آوری کرده ایم. خیلی از مـا قبل از مراجعت بـه مطب هـای دندان دکتری بـه دنبال روش هایي گیاهی و خانگی برای اینکار هستیم، شاید باور نکنید اما کلی راه طبیعی و البته ارزان تر برای رهایی از دندانهای زرد وجوددارد، این روشها کارساز اند اما همانقدر هم بـه حوصله و برنامه منظم نیاز دارند. در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید تا بیشتر صحبت کنیم.
 
سفید کردن دندان با روغن نارگیل

از روغن نارگیل می‌ توانید بعنوان دهان‌ شویه استفاده کنید.چرا کـه باعث سفید شدن دندانها میشود، چرخاندن روغن نارگیل در دهان از تشکیل پلاک روی دندان‌ ها و دچار شدن بـه بیماری لثه پیشگیری می کند.
 
سفید کردن دندان پوست پرتقال

ماده‌ لیمونن بعنوان پاک‌کنندۀ طبیعی در قسمت سفید پوست پرتقال وجوددارد ودر تعداد زیادی از محصولات سفید کننده دندان‌ ها نیز استفاده می‌ شود. می‌ توانید تکه‌ اي از پوست پرتقال را روی دندان‌ ها بمالید.
 
سفید کردن دندان سرکه سیب

سرکه سیب لکه‌هـای دندان را از بین برده و باعث سفیدی دندان‌ ها می شود. بـه منظور سفیدی دندان با طب سنتی مسواک خود رابه سرکه سیب آغشته کرده و سپس دندان‌هـای‌تان را مسواک بزنید، برای از بین بردن باکتری و رفع بوی بد دهان نیز میتوانید سرکه سیب را غر غره کنید.
 
سفیدی دندان با زردچوبه

زردچوبه یکی از گیاهان پر فایده برای دهان اسـت چرا کـه خواص ضدالتهابی و ضد میکروبی را دارا بوده و آنتی‌ اکسیدان موجود در آن بیماري‌هـای لثه را التیام می‌ بخشد. زردچوبه بـه حالت پودر با عمل سایش ملایم جرم دندان‌ها را از بین می برد.
 
سفید کردن دندان با سیب

برای داشتن دندان‌هـای سفید از خوردن سیب غافل نشوید. سیب بدلیل دارا بودن اسید طبیعی، دندان‌ هایتان را جرم گیری می کند.
 
سفيد كردن دندان ها با پوست موز

موز حاوی موادمعدنی مانند پتاسیم و منگنز می‌ باشد، این مواد بـه دندان‌ ها نفوذ کرده و از تغییر رنگ انها پیشگیری می‌ کند. در هفته سه بار پوست موز را روی دندان‌ هـای خود بمالید.
 
سفید کردن دندان با روغن میخک

این روغن مدت‌ هاست کـه برای مراقبت از دندان‌ ها استفاده می‌ شود برای رفع زرد شدن دندان‌ ها مقداری روغن میخک را روی دندان‌ ها بمالید این روغن می‌ تواند درد دندان‌ها را نیز کاهش دهد. البته دقت داشته باشید مقدار مصرف زیاد با دوز بالا توصیه نمی‌ شود چرا کـه سمی اسـت.
 
جرم گیری دندان با گردو

گردو بعنوان یک سفید کننده طبیعی لکه‌ هـای دندان را کاهش داده و از رشد باکتری‌ها در دهان پیشگیری می‌ کند، یک شماره گردو را خوب له کنید و روی دندان‌ هـای خود بمالید.
 
سفید کردن دندان با روغن کنجد

از روغن کنجد می‌ توانید بعنوان دهان‌ شویه استفاده کنید. بعد از مسواک زدن در حالتی کـه معدتان خالی اسـت دو قاشق غذاخوری روغن را در دهان ریخته خوب بچرخانید و بعد از 10 دقیقه بیرون بریزید. سپس دهانتان رابا آب ولرم شست و شو دهید از خوردن روغن بپرهیزید.
 
سفید کردن دندان با شیر و ماست

کلسیم و فسفر باعث تقویت مینای دندان شده و بـه درخشش دندان‌ها کمک می‌ کند. شیر و ماست سرشار از کلسیم و فسفر می‌ باشند.
 
سفید کردن دندان با شکلات تلخ

شکلات تلخ حاوی ماده اي بـه نام تئوبرومین بوده کـه بـه تقویت مینای دندان کمک کرده و از تغییر رنگ دندان‌ ها پیشگیری می‌ کند. برای سفید شدن دندان‌ ها شکلات تلخ را بجوید.
 
سفید کردن دندان با توت فرنگی

چند شماره توت فرنگی را له کنید تا حالت خمیری پیدا کند می‌ توانید برای اسانی کار از میکسر استفاده کنید، خمیر بـه دست آمده را روی دندان‌ ها بمالید. توت فرنگی حاوی ویتامین ث اسـت و از زرد شدن دندان‌ ها پیش گیری می‌ کند.
 
سفید کردن دندان با لیموترش

لیمو بدلیل داشتن خواص اسیدی بـه صورت طبیعی رنگ زرد دندان‌ ها را از بین می‌ برد برای استفاده مقداری لیمو رابا نمک مخلوط کرده و بـه روی دندان‌ ها بمالید، می‌ توانید از تکه‌ اي پوست لیموترش هم استفاده کرده و روی دندان‌ ها بمالید، روزی دو بار در طول روز تا دوهفته انجام دهید.
 
سفید کردن دندان با جوش شیرین

جوش شیرین بـه صورت دانه‌ هـای ریز می‌ تواند بعنوان لایه بردار عمل کرده و لکه‌ هـای ایجاد شده روی دندان را از بین ببرد. هنگام استفاده دندان‌ ها را خوب مسواک بزنید.
 
سفید کردن دندان با نمک

نمک خاصیت سفید کنندگی دندان را داراست و از زرد شدن دندان‌ها جلوگیري می کند. در طول هفته یک‌ بار با نمک دندان‌ هایتان را مسواک کنید. دقت داشته باشید مصرف بیش از اندازه بـه لثه‌ ها آسیب می‌ رساند.
 
سفید کردن دندان با کرفس

گیاه کرفس بعنوان یک ماده‌ تمیز کننده برای سفید کردن دندان‌ ها استفاده می‌ شود، خوردن کرفس باعث تولید افزایش بزاق در دهان شده و باکتری‌ هـای موجود در دهان راکه عامل بوی بد دهان اسـت از بین میبرد. این گیاه از التهاب لثه و بیماری‌ هـای دهان و لثه نیز جلوگیري می کند.
 
آلوئه ورا برای جرم گیری دندان ها

برای سفیدی دندان با طب سنتی ژل آلوئه ورا رابا مقداری جوش شیرین و گیلیسیرین ترکیب کرده و روی دندان‌ ها بمالید، آلوئه ورا باکتریهای موجود در دهان را نیز از بین می‌ برد.
 
سفيد كردن دندان ها در خانه با برگ بو

برای رفع زردی دندان‌ها بـه صورت مساوی پودر پوست پرتقال رابا برگ بوی خشک شده مخلوط کرده و بـه آن مقداری آب اضافه کنید تا خمیری شود، سپس روی دندانها بمالید.
 
سفید کردن دندان با چوب مسواک

در گذشته از چوب درخت مسواک برای سفیدی دندان با طب سنتی استفاده میشد، میتوانید از خمیردندان‌ هایي کـه حاوی چوب مسواک هستند نیز استفاده کنید.
 
سفید کردن دندان با پودر آکاسیا «صمغ عربی»

پودر آکاسیا سرشار از تانن بوده و سفید شدن دندانها رابه دنبال دارد، مقداری از پودر آکاسیا رابا زاج سفید تفت داده و یک تکه سنگ نمک رابه ترکیب اضافه کرده و روی دندان‌ ها بمالید.
 
سفید کردن دندان با برگ مریم گلی

این گیاه مینای دندان را تقویت کرده و زردی دندان‌ ها را کاهش می‌ دهد. برای سفید شدن دندانها برگ را روی دندان بمالید
 
سفید کردن دندان با روغن زیتون

چند قطره از روغن زیتون را روی مسواک خود ریخته و با آن دندانتان را مسواک کنید، سپس با آب سرد دندان‌ ها را بشویید، در مدت کوتاهی تاثیر آنرا خواهید دید.
 
سفید کردن دندان با ریحان

ریحان از ایجاد بیماریهای لثه پیشگیري کرده و باعث سفید شدن دندان‌ها می‌ شود. مقداری برگ ریحان را در آفتاب بگذارید تا خشک شود. سپس برگ‌ ها را خرد کرده و بـه خمیر دندانتان اضافه کنید و با این ترکیب دندان‌هایتان را مسواک کنید.
 
سفيد كردن دندان ها در خانه با پنیر

خوردن پنیر بعد از هر وعدۀ غذایی میزان اسیدی بودن سطح دهان را پایین آورده و از فرسایش دندان‌ ها جلوگیري کرده و مانع زرد شدن دندانها می‌ شود. همچنین پنیر سرشار از کلسیم بوده و بـه اسنحکام دندان‌ ها محکم می‌ کند.
 
سفید کردن دندان با چای سبز

بـه منظور سفیدی دندان با طب سنتی چای سبز را انتخاب کنید. وجود ماده اي بـه نام تانن در چای سبز لکه‌ هـای ایجاد شده بر روی دندان را از بین برده و از رشد باکتری‌ ها در دهان پیش گیری می‌ کند.
 

 
و در ادامه چرا دندان ها زرد می‌شوند؟
دندانها بدلیل لکه‌ هایي کـه روی سطح دندان «مینا» و همچنین دربخش پایینتر ساختمان دندان ایجاد شده و گسترش پیدا میکنند، زرد یا حتی قهوه‌ اي رنگ میشوند. رویه‌ي سفید یا همان مینای دندان، سفت و سخت اسـت. زیر مینای دندان، ماده‌اي بـه رنگ قهوه‌ اي کم‌رنگ وجوددارد کـه بـه آن عاج می گویند. اگر مینای دندان نازک شود، عاج دندان نمایان می شود کـه در بین بزرگسالان شایع اسـت.

خرابی دندان از تباهی مزمن بافت سخت دندان ناشی میشود کـه بـه دلیـل اسید یا « chelation » بدون دخالت باکتریایی، از سطح دندان زدوده شده اسـت.اما علـت نازک شدن مینـای دنـدان چیست؟ عواملی چون افزایش سن ژنتیک و مصرف غذاهایی کـه باعـث پوسیدگی یا لک شدن دندان می شوند از دلایل نـازک شدن مینای دندان اسـت. عده اي از دلایل زرد یا تیره شدن دندان‌ها عبارتند از:
 
= نوشیدن چای یا قهوه
= سیگار کشیدن
= نازک شدن مینای دندان بدلیل بالا رفتن سن
= تغذیه‌ي غلط کـه شامل مصرف بیش از حد:
= غذا هـای فرآوری‌شده با محتوای اسیدی بالاست مانند:
= بعضی از انواع نوشیدنی‌ ها
= شکلات یا گاهی برخی میوه‌ها
= خشکی دهان «کم بودن بزاق دهان یعنی محافظت ضعیف از مینای دندان»
= با دهان نفس کشیدن و بسته بودن راه‌هـای هوایی بینی
= مصرف آنتی‌بیوتیک
= مصرف بیش از حد فلوراید، مخصوصا اگر این عادت از کودکی شروع شده باشد
= عوامل ژنتیکی
 
مسواک زدن دندان‌ ها بعد از هر بار خوردن و آشامیدن
بهترین راه سفید کردن دندان‌ها این اسـت کـه بعد از هر بار خوردن و آشامیدن دندان‌هایتان را مسواک بزنید، هرچند همیشه هم کار اسانی نیست و بسته بـه این کـه هنگام خوردن یا نوشیدن کجا هستید «مثلاً در مدرسه یا در محل کار» ممکن اسـت کار دشواری باشد. اجتناب از سیگار کشیدن و مصرف زیاد قهوه و نوشابه‌، التیام وضعیت بهداشت دهانی و تغذیۀ درست بـه پیشگیری از زرد شدن دندان‌ها کمک می کند.

اگر عادت دارید مدام نوشابه بنوشید، بهتر اسـت از نی استفاده کنید. بعد از نوشیدن نوشابه‌ هـای شیرین یا اسیدی، حتماً مقداری آب میل کنید. سعی کنید مصرف نوشابه رابه حداقل برسانید تا از عوارض آن مصون بمانید. بیشتر غذاها دندان را لک نمی کنند، اما اگر بـه نوشیدن قهوه یا کشیدن سیگار عادت دارید نباید دور از انتظارتان باشد کـه بـه مرور زمان دندان‌هایتان تغییر رنگ بدهند.
 
جوش‌ شیرین و هیدروژن‌ پروکسید
هیدروژن‌ پروکسید یا آب اکسیژنه یک اکسنده‌ي آنتی‌ باکتریال اسـت کـه پاک‌ کننده‌ اي بسیار عالی برای دهان و لثه بـه شمار می رود و جرم‌ها و میکروبها را از دهان می‌زداید. میتوانید با استفاده از هیدروژن‌ پروکسید و آب «نیمی آب و نیمی هیدروژن پروکسید» یک دهان‌ شویۀ خوب بسازید. این محلول را یک دقیقه در دهان بچرخانید و سپس آبکشی کنید.
 
تحقیقات نشان داده اسـت هیدروژن پروکسید مانند یک گندزدای آنتی‌ باکتریال طبیعی عمل می کند و با حذف باکتر‌ي‌هـای مضر، دهان را معطر میکند. بنا بـه گزارش « dentistry network » امروزه هیدروژن پروکسید در دندان‌دکتری کاربردهای زیادی دارد کـه رایج ‌ترین انها سفید کردن دندان‌ها اسـت. همچنین این ماده بـه‌طور طبیعی از بیماریهای لثه مانند چرک و تورم پیشگیری می‌ کند.

روش دیگر استفاده از هیدروژن پروکسید این اسـت کـه مقدار کمی ازآن رابا کمی جوش شیرین ترکیب کنید تا خمیر مانند شود. با این خمیر می توانید جرم‌ دندان‌هـای‌تان را پاک کنید.مقاله‌ اي کـه در « Journal of Dentistry » منتشر شده میگوید
 
نتایج بـه دست آمده از پنج مطالعۀ بالینی نظارت شده روی بیش از 270 نفر نشان داد خمیر دندان‌ هـای حاوی جوش‌ شیرین نسبت بـه خمیر دندانهای معمولی فاقد جوش‌ شیرین خیلی بهتر و بیشتر جرم دندان‌ها را برطرف میکنند.
 
نتایج بـه دست آمده از محاسبه سطح دندان‌ هـای بیماران «نزدیک گونه‌ ها، نزدیک زبان، اتصال بـه لثه و پشت و جلوی دندان» نیز نشان داد کـه استفاده از محصولات دارای جوش‌ شیرین‌، جرم و پلاکهای دندان رابه میزان بیشتری کاهش داده اسـت.روش درست استفاده از جوش‌ شیرین برای سفید کردن دندان‌ ها این اسـت کـه طبق روال معمول اول دندان‌ ها و مخصوصاً پشت انها رابه خوبی مسواک بزنید.
 
نوشته روش های خانگی سفید کردن دندان | رهایی از دندان های زرد و سفید شدن سریع دندان اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.