Tag Archives: آموزشی

کارگاه آموزشی دیجیتال مارکتینگ در دانشگاه شهرکردنخستین کارگاه آموزشی دیجیتال مارکتینگ با حضور دانشجویان کارآفرین و اساتید دانشگاه شهرکرد در این واحد آموزشی برگزار گردید در این کارگاه، پنج روش کلیدی جهت دیجیتال مارکتینگ با هدف برندسازی فرد کارآفرین و شرکت، نحوه طراحی صحیح وبلاگ و وب سایت، ارائه عکس و فیلم در سایت های مختلف و …


کارگاه آموزشی دیجیتال مارکتینگ در دانشگاه شهرکردبرندسازی راهبرد افزایش حمایت از کالای ایرانی …: خرید کالای ایرانی و تحمل سختی ها در استفاده از آنها، ایجاد فرهنگ سازی، وظیفه مردم در قبال حمایت از کالای ایرانی است؛ شاید کالای ایرانی نسبت به مشابه خارجی، نقص هایی داشته باشد اما به دلایل گوناگون باید کالای ایرانی بخریم و در مسیر اقتصاد مقاومتی، سختی ها …


1 2 3