Tag Archives: آپ

استارت آپ ، دیجیتال مارکتینگ ، شکست ، استارتاپنوشته شده با همکاری مهندس اشکان نیک بین و مهندس عباس خاراباف در جهان استارت‌آپ‌ها اگر شکست بخورید، یعنی یک قهرمان هستید و… ادامه مطلب. جستجو برای: نوشته‌های تازه. تست بسته های پیشنهادی ۳۰ بهمن, ۱۳۹۶; چرا و چطور در «شکست خوردن» متخصص شویم؟ ۲۱ بهمن, ۱۳۹۶; رونمایی از اپلیکیشن کارنیک ۱۰ بهمن, …


استارت آپ ، دیجیتال مارکتینگ ، شکست ، استارتاپنوشته شده با همکاری مهندس اشکان نیک بین و مهندس عباس خاراباف در جهان استارت‌آپ‌ها اگر شکست بخورید، یعنی یک قهرمان هستید و… ادامه مطلب. جستجو برای: نوشته‌های تازه. تست بسته های پیشنهادی ۳۰ بهمن, ۱۳۹۶; چرا و چطور در «شکست خوردن» متخصص شویم؟ ۲۱ بهمن, ۱۳۹۶; رونمایی از اپلیکیشن کارنیک ۱۰ بهمن, …