Tag Archives: تخصصی

کارگاه تخصصی اصول و مبانی دیجیتال مارکتینگ برگزار شددر این گزارش به شرح کارگاه تخصصی اصول و مبانی دیجیتال مارکتینگ که به همت مدرسه استارت آپ ایران برگزار شده است، می پردازیم. نوپانا : کارگاه تخصصی اصول و مبانی دیجیتال مارکتینگ توسط مدرسه استارت آپ ایران در تاریخ ۳۰ فروردین ماه با ارائه توحید علی اشرفی (مدیر بازاریابی علی بابا) در دانشگاه …


کارگاه تخصصی اصول و مبانی دیجیتال مارکتینگ برگزار شددر این گزارش به شرح کارگاه « تخصصی اصول و مبانی دیجیتال مارکتینگ» که به همت مدرسه استارت‌آپ ایران برگزار شده است، می‌پردازیم. نوپانا: کارگاه تخصصی اصول و مبانی دیجیتال مارکتینگ توسط مدرسه استارت‌آپ ایران در تاریخ ۳۰ فروردین ماه با ارائه توحید علی اشرفی (مدیر بازاریابی علی‌بابا) در دانشگاه …


1 2