Tag Archives: جامع

دوره جامع بازاریابی دیجیتالدر ابتدای این دوره جامع، مفاهیم مورد نیاز برای ورود به بحث بازاریابی دیجیتال و همچنین برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های دیجیتال مارکتینگ ارائه می شود. در ادامه ۱۰ عنوان از پرکاربردترین ابزارهای بازاریابی دیجیتال معرفی می گردد. در انتهای این دوره چگونگی استفاده از این ابزارها در طراحی کمپین های بازاریابی و …


جامع ترین رویداد دیجیتال مارکتینگ در ایران برگزار می شودسرویس کسب وکار – جامع ترین رویداد دیجیتال مارکتینگ ایران که شامل سمینار تخصصی دیجیتال مارکتینگ، مدیریت، کاربردها و ابزارها به همراه ۸ کارگراه تخصصی است، در تاریخ ۹ اسفند سال جاری، ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷ برگزار می شود. همچنین، کارگاه ها در روزهای چهارشنبه ۹ اسفند، پنجنشبه ۱۷ و جمعه ۱۸ اسفند از ساعت ۹ …


برگزاری جامع ترین رویداد دیجیتال مارکتینگ ایرانبه گزارش سرویس بازار ایسنا، جامع ترین رویداد دیجیتال مارکتینگ ایران شامل سمینار تخصصی دیجیتال مارکتینگ، مدیریت، کاربردها و ابزارها به همراه ۸ کارگاه تخصصی در تاریخ ۹ اسفند ماه سال جاری ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷…


برپایی جامع ترین رخداد دیجیتال مارکتینگ ایرانبه گزارش دیبا تودی | به نقل از سرویس بازار ایسنا، جامع ترین رخداد دیجیتال مارکتینگ ایران شامل همایش تخصصی دیجیتال مارکتینگ، مدیریت، کاربردها و امکانات بهمراه ۸ کارگاه تخصصی کارگاه های مورد اشاره نیز روزهای پنجشنبه ۱۰ اسفند و جمعه ۱۱ اسفند از ساعت ۹ تا ۱۸ و هر کارگاه به مدت ۲ ساعت در کارگاه های مورد …


1 2