Tag Archives: گیم

استخدام Digital Marketer مگنت گیمشما در موقعیت شغلی دیجیتال مارکتینگ مگنت گیم، با عمیق شدن و تحلیل BusinessPlan بازی ها، به دنبال افزایش نصب و فروش بازی ها خواهید بود. بدیهی است علاقمندی به دنیای بازی ها یک الویت بسیار مهم در این موقعیت شغلی میباشد.